BUN-stipendium

Publicerad:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-29 att BUN-priset ska ombildas till ett stipendium på 25 000 kr. 

BUN-stipendiet är på 25 000 kr och ska delas ut årligen. Stipendiet kan sökas utav den eller de som är anställd av Klippans kommun och har sitt arbete i barn- och utbildningsförvaltningen.

Kriterierna är att stipendiet ska komma verksamheten till del och den sökande ska kunna motivera tydligt i ansökan hur verksamheten kommer att förbättras genom de planerade insatserna.

Ansökan görs genom en särskild  e-tjänstlänk till annan webbplats och ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda innan den 31 oktober.
Insatserna ska vara genomförda innan vårterminens slut det läsår stipendiet erhållits och återrapporteras innan höstterminens början nästkommande läsår.

Välkommen med din ansökan!