De arbetar för ökad tolerans bland elever

Publicerad:

Anna Abrahamsson, Sandra Brandt och Jessica Holst leder Toleransprojektet i Klippans kommun.

I höstas drog Toleransprojektet igång i Klippans kommun. Projektet handlar om att elever ska reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en historisk kontext.

Under våren har kommunens medarbetare Anna Abrahamsson och Jessica Holst gått en utbildning om Toleransprojektet efter kommunen fått besök från Segerstedtinstitutet som introducerade projektet. Med sig i projektet har de Sandra Brandt.
Trion som driver projektet jobbar alla på barn- och utbildningsförvaltningen, men har olika roller som de möter eleverna i. Jessica arbetar som speciallärare i Proaktiva teamet på centrala elevhälsan, Anna som SO-lärare på Snyggatorpsskolan och Sandra är socionom i proaktiva teamet på centrala elevhälsan.

Toleransprojektet får stöd av Segerstedtinstitutet, som är inrättat vid Göteborgs universitet, och är ett nationellt resurscentrum som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer.

Projektet bygger i grunden på en riktad insats för att möta de ungdomar och grupper i skolan som det finns social oro kring. I Klippans kommun har alla elever i årskurs åtta blivit tillfrågade om de vill delta. Ungdomar får i Toleransprojektet reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde samt träna sin förmåga till samarbete, empati och problemlösning i en historisk kontext.

- Vi blev tillfrågade om vi var intresserade att dra igång projektet i Klippans kommun, och tyckte det lät spännande. Tillsammans gick jag och Anna en utbildning och har fått underlag till undervisningen, berättar Jessica Holst.
- Efter vår utbildning gick vi ut med en förfrågan till alla elever i årskurs åtta om de ville delta och informerade vårdnadshavarna om vad projektet innebär, fortsätter Jessica. Tolv elever hakade på och har nu träffats fyra gånger av totalt tio träffar under läsåret.

Träffarna består av heldagar som alltid inleds med en fika där eleverna får reflektera över sig själva och vad de lärt sig. Sedan fortsätter dagen med föreläsningar, eget arbete och narrativa berättelser. Eleverna får med sig läxor hem till nästa träff. I april kommer eleverna åka på en studieresa till Polen för att se var allt de lärt sig om utspelat sig i verkligheten.

- Projektet handlar mycket om att eleverna får lära känna sig själva, vi möter eleverna på ett annorlunda sätt och de utmanas i sitt sätt att tänka. De narrativa berättelserna är från förintelsen som lyfter etiska frågor som inte har något facit, då får eleverna reflektera över vad de själva tycker, säger Anna.

Många elever behöver få sina åsikter och värderingar testade, diskuterade och utmanade utan att man utmanar eleven som person. Segerstedtinstitutet menar att genom en konfrontativ pedagogik, där man som elev ska anpassa sig till att uttrycka ”rätt” värderingar istället för sina verkliga tankar, riskerar skolan att befästa strukturer, då denna pedagogik pekar ut enskilda individer och mindre grupper. Toleransprojektets förordar istället ett pedagogiskt förhållningssätt för långsiktigt riktat preventivt arbete grundat i ett emancipatoriskt kunskapsideal.

- Det är jätteroligt att träffa eleverna och kul att vi får göra detta projektet tillsammans efter att vi gått utbildningen. Vi har fått fria händer i projektet och styr själva utvecklingen framåt, säger Jessica.

- Jag tycker det är kul att få vara med när ungdomarna utvecklas. Det är givande för både mig och eleverna och tillsammans gör vi en gemensam resa, säger Sandra.


Läs mer om Toleransprojektet i Klippans kommun.

Besök Segerstedtinstitutets hemsida för mer information om Toleransprojektetlänk till annan webbplats.