De omfattande renoveringarna på Snyggatorpsskolan klara

Publicerad:

Efter nästan tio år med renoveringar är den sista etappen av det omfattande renoveringsprojektet av Snyggatorpsskolan klar.

1967 byggdes Snyggatorpsskolan och var en av de största skolorna i regionen med sina nio paralleller. 42 år senare, 2009, var det dags för en stor renovering av hela skolbyggnaden. Renoveringen har gjorts i flera etapper och hela skolan har gåtts igenom. Stora delar av skolan har byggts om, taket på många utrymmen har lyfts för bättre ljus och akustik, helt nya lokaler har byggts till, skolan har fått en ny entré och ventilationerna har förbättrats.

Stilen på byggnaden har behållits, teglet är kvar och stora bänkar i ek har satts upp i korridorerna och samlingsutrymmen.

Taket har höjts i många korridorer för bättre akustik och ljusinsläpp.

- Lokalerna har moderniserats. Behovet som fanns för 50 år sen är inte samma som en skola har idag. Vi har byggt nya flexibla utrymmen som kan användas som grupprum i anslutning till många klassrum och satt in smartboards i klassrummen. Alla elever från årskurs fyra har sina egna datorer som de jobbar med och lokalerna behöver anpassas efter modern teknik och studieteknik, säger Marie Berlin, biträdande rektor på Snyggatorpsskolan.

Eftersom renoveringen gjorts i etapper har delar av skolan varit avstängda i olika perioder. Detta har krävt en noggrann planering utifrån scheman så att alla elever har kunnat få sin undervisning och skolan aldrig behövt stängas. Därför har också den omfattande renoveringen tagit tid.

- Jag är imponerad över hur lärare och elever kunnat få det att fungera. Det är jättekul att det har satsats på skolan och resultatet har blivit jättebra, säger Marie.

Träslöjdssalen var bland de sista utryummena som blev renoverade.

Fler renoveringar och ombyggnationer på gång
Den sista etappen av renoveringen gjordes i träslöjdssalen, bildsalen och musiksalen och blev klart nu i november.

Det som inte ingått i den stora övergripande renoveringen är matsalen, aulan och utemiljön kring entrén.

- Renoveringen av skolan har pågått i tio års tid och nya behov har uppstått. Vi skiljer därför på de olika renoveringsprojekten. Projektet som kallats Nya Snyggatorpsskolan är nu klart och skolan heter igen Snyggatorpsskolan. Matsalen håller på att byggas om och den blir färdig till årsskiftet. Sen behöver aulan få sig ett lyft och vi planerar för att göra skolans framsida grönare så att det blir en tydlig entré in till skolan med fina gräsytor, fler cykelställ och samlingsplatser för eleverna, berättar Marie.