Elever i årskurs 3 på Åbyskolan ställer ut en vernissage

Publicerad:

Elias, Ludvig, Clara och Emelie går i SA15 och har arbetat med vernissagen.

Vernissagen handlar om unika individer under andra världskriget och 1900-talets Berlin och är en del av kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Eleverna i Klass SA15 har under läsåret arbetat med temat andra världskriget och Berlin i kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Eleverna har arbetat självständigt och haft olika uppdrag under kursen. Ett av uppdragen var att skriva dagbok utifrån olika individers perspektiv under andra världskriget och DDR. Utöver dagboksskrivande har de också läst böcker, gjort poddar, intervjuer och film.

I oktober var eleverna på en studieresa i Berlin i fyra dagar. Då besökte de koncentrationslägret Sachenhausen.

Denna veckan anordnar klassen en vernissage där de visar upp sitt arbete för andra elever i Klippans kommun.

- Vi har själva anordnat vernissagen utan hjälp från våra lärare. Vi har gått en kurs som heter Ledarskap och organisation där vi fått fördela uppgifterna sinsemellan i klassen, så som att bjuda in klasser och boka lokaler, säger Ludvig Forsberg.

- Vi har bjudit in elever från årskurs åtta till trean på gymnasiet från hela Klippan. Vår vernissage hålls mellan tisdag och fredag denna veckan och vi i klassen turas om att hålla i den, säger Elias Nilsson.

- Det har varit kul att planera vernissagen, även om det har varit mycket åsikter och diskussioner i klassen om hur vi ska göra den, berättar Emelie Nilsson. Men vi kom överens till sist och fick ihop en bra utställning.

- De flesta bilderna i utställningen har vi själva fotograferat på vår studieresa. Studieresan var jätterolig, det var intressant att få se det på riktigt och inte bara läsa om det, säger Clara Ohlström.