Fel i faktura för barnomsorg

Publicerad:

Felaktiga fakturor har gått ut för barnomsorgen i juni månad. Detta korrigeras nu på fakturan för juli.

Anledningen till att felet uppstod är ett tekniskt problem i samband med införandet av den nya enhetstaxan.

Tänk på att du betalar avgift för juni, juli och augusti även om du har kostnadsfri allmän förskoleplats för 3-5 åringar.

Nu kan du ansöka om en betalningsfri månad under semestern
Som vårdnadshavare kan du ansöka om betalningsfri månad för barn som går på förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år) när barnet har fyra veckors sammanhängande ledighet. Du hittar ansökan bland våra e-tjänster.

Den betalningsfria månaden kan sökas en gång per år och endast under innevarande kalenderår. Om ledigheten är under december månad kan den sammanhängande perioden inte gå över på nästkommande år (exempelvis vecka 50-1). Gäller ledigheten december månad ska ansökan skickas in senast 15 november.
Korrigeringen av avgiften sker retroaktivt.