Gymnasieskolan söker inackorderingsrum

Publicerad:

Vi söker dig som har möjlighet att hyra ut boende till elev som går på gymnasieskola.

I olika situationer uppstår behov av inackorderingsrum för elever som går på gymnasiet. Det kan handla om elever som av någon orsak inte har något boende, men vill klara skolan, idrottselever från andra orter eller ungdomar där familjen flyttar men eleven vill gå färdigt skolan här.

Inackorderingsboende är ett självständigt boende, men under någon annans tak med de förutsättningar det för med sig. Tillgång till dusch och viss matlagningsmöjlighet behöver finnas.

Har du möjlighet att hyra ut till en elev så kontakta Marlene Christenson på Åbyskolan, telefon 0435-284 31 eller 0435-284 59.