Himlabacken – framtidens förskola

Publicerad:

Översta raden från vänster: Daniella Skogh, Sofia Andersson, Malin Gnebner, Tanja Svensson, Emma T Jönsson, Malin Windahl Nedersta raden från vänster: Saara Liljankoski, Emma Johansson, Jennie Helgesson, Marie Ekelund, Maria Byrlén

Nästa sommar öppnar Klippans nya förskola och blir då en plats för kreativitet, lärande och hållbar utveckling för våra yngsta invånare. 

Ledande för i arbetet med den nya förskolan är projekts styrgrupp. Den består av pedagoger som idag är anställda på någon av kommunens förskolor samt rektorn för Himlabacken, Malin Gnebner.
- I styrgruppen jobbar vi för att skapa framtidens förskola, berättar Malin. I vårt arbete utgår vi från bland annat hållbar utveckling, barnkonventionen samt sociala, pedagogiska, digitala och fysiska lärmiljöer.

Varje år delar barn- och utbildningsnämnden ut ett stipendium till en verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar med en insats för att förbättra sin verksamhet. Årets stipendium tilldelas förskolan Himlabacken och deras satsning mot att bli en förskola i världsklass där planetskötare utbildas.
- Vi har mycket kompetens i gruppen, säger Malin, men vi kan alltid lära oss ännu mer. Därför är vi jätteglada att vi har fått motta Barn- och utbildningsnämndens stipendium. Det kommer användas till kompetensutveckling för styrgruppen, som att utveckla ett medepedagogiskt förhållningssätt, samt att tillsammans ta fram en utbildningsplan. Och att skapa en förskola i världsklass.

Här kan du följa projektet med att bygga Himlabacken.