Invigning av ny hangar på Flygteknikcenter

Publicerad:

Idag, 17 augusti, invigdes en ny hangar på Flygteknikcenter som ska inrymma det nyaste flygplanet Gulfstream G4 så att det blir en del av utbildningen.

I augusti förra året fick Flygteknikcenter ett tillskott till utbildningen i form av flygplanet Gulfstream G4. Flygplanet har tidigare tjänstgjort som VIP-flygplan för regeringskansliet och kungahuset när det ägdes av Försvarsmakten.

Nu har en gammal hangar på skolans område blivit upprustad med nymålade golv och fått en tillbyggnad på ca 300 kvadratmeter för att få plats med flygplanet och all kringutrustning och utbildningsmaterial. Hangaren kommer heta Hangar 4 och rymmer även några andra mindre flygplan vid behov. Flera lokala företag har medverkat i projektet.

Hangar 4 invigdes med tal och bandklippning.

- Detta är ett stort steg för nya möjligheter i vår utbildning, säger Mats Salomonsson, rektor på Flygteknikcenter. Det har varit ett långt projekt med att först köpa vår Gulfstream G4, flyga ner den, hålla igång underhållet på den och bygga hangaren. Nu kan vi blicka framåt och ta fram övningar kring planet i utbildningen och tills de är utformade kan vi utföra checkar på det.

I hangaren kommer Flygteknikcenter att bedriva utbildning för flygmekaniker och flygtekniker för gymnasieskolan och yrkeshögskolan.