Maxtaxa för 2019

Publicerad:

Nya avgifter för maxtaxan inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2019

Skolverket har beslutat om avgiftsnivåer för maxtaxa för år 2019 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Läs mer under avgifter.