Maxtaxa för 2020

Publicerad:

Nya avgifter för maxtaxan inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2020

Skolverket har beslutat om avgiftsnivåer för maxtaxa för år 2020 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Läs mer under avgifter.