Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skolinspektionen ger Klippans kommun godkänt efter granskning

Sedan september 2016 har skolinspektionen genomfört en granskning i Klippans kommun. 

De har tittat närmare på verksamheter inom alla skolformer; förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Skolinspektionen har gett vår verksamhet godkänt på alla punkter i sin granskning.
Vid en återkoppling under tisdagen framhölls att utmärkande för granskningen är att det finns ett förtroende i hela verksamheten, både hos tjänstemän och politiker. Det gör att det finns en tillit till att alla nivåer utför sitt uppdrag. På de flesta håll så jobbar de nära varandra på ett bra sätt.

– Jag har sett fram emot inspektionen, den ger en viktig signal om att vi är på rätt väg i vårt arbete, berättar Rose-Marie Bergman som är skolchef i Klippans kommun.

– Vi har fått ett kvitto på att det utvecklingsarbete vi startat upp under 2016 är en riktig satsning och vi kommer att fortsätta vårt planerade arbete för att utveckla verksamheten där lokalplanering, resursfördelning och elevhälsa är i fokus.

Glädjande är också att inspektionen uppfattar att det finns en trivsel hos vår personal och att det finns en intention att se hela utbildningskedjan i ett livslångt perspektiv där förskolan är det första steget.

På Skolinspektionens hemsida kan du ta del av mer utförlig information om vad de bedömer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerat:

Kontakt

Rose-Marie Bergman
Skolchef
Telefon: 0435 – 283 40