Stängning av gymnasiet samt utbildning för vuxna förlängs

Publicerad:

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi åter igen tagit beslut att förlänga beslutet om att bedriva distansundervisning. Denna gång gäller beslutet för resterande del av läsåret 2019–2020. Undantag görs för de moment som inte går att bedriva på distans om kravet på att minimera smittspridning efterlevs. Löpande omvärldsbevakning gör att beslutet kan komma att revideras med kort varsel.

Sedan den 16 mars har våra skolor i huvudsak övergått till distansundervisning/ fjärrundervisning. Detta fungerar utmärkt. De elever som av olika skäl har svårigheter att arbeta på distans och/eller behöver stöd ska ta kontakt med sin lärare. Samtliga elever och medarbetare förväntas fortsatt delta i arbetet, elever till största delen hemifrån, och medarbetare från sin arbetsplats eller på distans. Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer i frågan.  
Vi har våra elevhälsoteam i beredskap under dagtid, samma tid som skolan normalt skulle vara öppen och alla elever är välkomna att ta kontakt direkt med elevhälsans personal, eller når dessa genom sina mentorer och lärare via telefon eller digitalt.  

De elever som så önskar kan hämta lunchpaket på skolorna under tiden som distans-/fjärrundervisning genomförs. Varje elev ansvarar själv för att ta kontakt med respektive skolenhet för att anmäla och vid sjukdom/förhinder avanmäla måltider. Kontakta skolan om önskemål om måltider finnes via de kontaktvägar som förmedlas via respektive skolenhet. Om lunch ska avhämtas på skolan är det viktigt att följa de riktlinjer och direktiv som skolan satt upp för avhämtning gällande tider, plats, antal personer som ska hämta vid ett och samma tillfälle med mera.  

För våra för- och grundskolor pågår undervisningen i så stor utsträckning som möjligt, som vanligt. Skolplikten gäller och friska barn förväntas vara i skolan. Dock kommer aktiviteter som innebär externa kontakter att minimeras, så som konserter, aktiviteter utanför skolan, simundervisning med mera. 

Klippan 22 april 2020 
Rose-Marie Bergman, skolchef