Tre nya rektorer på Nya Snyggatorpsskolan

Publicerad:

I augusti fick Nya Snyggatorpsskolan tre nya rektorer. Den nya rektorn heter Sabine Boije och har tidigare varit biträdande rektor på en skola i Bjuv. I sitt team har hon de biträdande rektorerna Sebastian Magnell och Marie Berlin. Sebastian har arbetat som lärare i Landskrona och Marie har tidigare varit rektor på Ljungbyhedsskolan.

- Vi har ingen hierarki oss emellan, vi är ett team och har lika stort ansvar alla tre. Vår styrka ligger i att vi har olika bakgrunder, jag och Sebastian som kommer utifrån och Marie som känner till skolans historia, säger Sabine. Det är spännande att det är en så stor skola och vår huvuduppgift är att alla elever ska känna sig trygga och trivas i skolan för att uppnå kunskapsmålen.

Skolan har varit med om omorganisationer och det har varit mycket personalbyten i skolans ledning. I våras har skolan provat på att varit uppdelad i två ledningar, men nu satsar rektorerna hårt på att ena skolan igen och att stärka ledarskapet. Alla skolor i kommunen har gemensamma mål som de arbetar mot och den nya ledningen satsar på att nå målen. Elevmålen handlar om att eleverna ska få en trygg plats i skolan och kunna erbjudas det stöd de behöver. För att uppnå detta tittar rektorerna på sina tidigare erfarenheter av lyckade exempel.

- På min tidigare skola, Ljungbyhedsskolan, införde vi pedagogiska måltider. Det innebär att elevernas luncher planeras in i schemat på ett smart sätt så matsalen känns trygg för eleverna och att pedagogerna äter tillsammans med sina elever. Vi införde en fin salladsbuffé och fler alternativ att välja mellan. Detta är något jag kommer titta på att införa även här, säger Marie.

- På skolan i Bjuv såg vi alltid till att vi frågade eleverna först innan vi fattade större beslut. Det är viktigt att vi har eleverna med oss, detta är deras arbetsplats, berättar Sabine.

- Jag tycker det är en tillgång att vi har elever med så olika bakgrund här. Vi kommer jobba mycket med integration och värdegrunden med eleverna och utveckla samarbetet med Kultur- och fritidsförvaltningen och Ung fritid, säger Sebastian.

I år fyller Nya Snyggatopsskolan 50 år och skolan har under flera år genomgått en renovering. Taket lyfts, väggar flyttas och standarden höjs. Detta påverkar så klart både personal och elever men de nya rektorerna har inte hört några klagomål.

- De bygger en ny skola inuti skolan kan man säga, berättar Marie. Efter hand som lokalerna blir klara flyttar klasserna in och eleverna tycker om den nya miljön. Eleverna blir involverade i bygget och de får bolla idéer om skolan tillsammans med personalen.

- Vi har ett mycket starkt elevråd som engagerar sig i skolans miljö. Förra året påbörjade de ett projekt att bygga ett nytt utegym på skolan, säger Sabine.

- Mitt intryck av skolan är att den trevliga kulturen på skolan sitter i väggarna och det beror på ett fantastiskt arbete från personalen. Att samla 500 ungdomar under ett tak kräver en bra organisation. Det är viktigt att vi fångar upp detta arbete och fortsätter jobba med det, konstaterar Sebastian.