Utökade öppettider för barnomsorgen

Publicerad:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-26 att utöka de ordinarie öppettiderna på de kommunala förskolorna och fritidshemmen.

De kommunala förskolorna och fritidhemmen har fr o m 1 mars 2018 ordinarie öppettider vardagar kl
6.00 - 17.30. Detta innebär att vårdnadshavare som tidigare behövt ansöka om dispens för utökade öppettider på morgnar nu slipper det.
Möjligheten att ansöka om dispens för utökade öppettider kvällstid, 17.30 - 18.00, kvarstår fortfarande.
Har du frågor kring detta kontakta förskolechef eller rektor på ditt barns förskola/fritidshem.