Om du hoppar av eller inte går gymnasiet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef arbetsmarknad- och utvecklingsenheten
Beris Sabotic

Studie- och yrkesvägledare
Ebba Kroon

Arbetsmarknad- och utvecklingskonsulter
Anne Blomquist
Burim Nikqi

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till oss på Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten! Du hittar oss i vita villan på Storgatan 33 i Klippan. Vår vision är "tillsammans ser vi möjligheter och gör skillnad!"

Hos Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten i Klippans kommun kan du som befinner dig i tillfällig eller långvarig arbetslöshet få stöd utifrån dina individuella förutsättningar för att komma närmare ett arbete eller en utbildning. Stödet får du i form av en individuellt anpassad planering genom att delta i olika förberedande och kompetenshöjande insatser.

Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete internt och externt med arbetsmarknadens parter, utbildningsanordnare, arbetsgivare, organisationer, föreningar, m.m.

Navigatorcentrum - kommunala aktivitetsansvaret
Navigatorcentrum finns till för dig som har gått färdigt grundskolan och som inte studerar eller arbetar. Vi finns också till för dig som har funderingar på att hoppa av dina gymnasiestudier. Till oss kan du vända dig om du har frågor kring studier, arbete, praktik eller inte vet vilka kontakter du kan ta med myndigheter och andra personer. Vi erbjuder dig stöd och vägledning. Tillsammans hittar vi motivation för dig att ta nästa steg i livet!

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig

Det är helt frivilligt att delta i våra aktiviteter, men gör du det vill vi att arbetet bygger på en aktiv medverkan från både dig och oss.
Välkommen till ett avstamp mot en spännande framtid!

Vad betyder aktivitetsansvar?
Sveriges kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte har fyllt 20 år. Här i Klippans kommun är det Navigatorcentrum som har hand om aktivitetssansvaret. Det innebär att vi ska erbjuda dig som har gått färdigt grundskolan, inte har fyllt 20 år och inte har slutfört en gymnasial utbildning, det stöd och den hjälp som du har rätt till.

Vad gör du om dagarna?
Att sitta hemma är inte så kul i längden. Därför vill vi veta vad du gör och vad vi kan göra för att hjälpa dig att skapa mål och nå dessa mål. Förutom stöd och vägledning erbjuder vi flera aktiviteter som ska hjälpa dig att klara dig i vardagen. Du får bland annat lära dig mer om hur det fungerar när man söker jobb och hur man får ekonomin att gå ihop. Välkommen till oss på Navigatorcentrum! Vi finns i vita villan på Storgatan 33 i Klippan.

Nedan kan du läsa om våra insatser för dig som är arbetslös

Praktik

Arbetspraktik innebär att du provar på att jobba på en arbetsplats. Genom att du får arbetslivserfarenhet behåller och stärker du din yrkeskompetens.

Om du är ny i Sverige och har ett yrke, men saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv, kan en praktik vara en ingång till den svenska arbetsmarknaden.

Samtal med studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare ger dig information och vägledningssamtal som syftar till att ge arbetssökande underlag för beslut om val av yrkes- och arbetsinriktning.

Studiebesök

Få en inblick i ditt framtida yrke!
Studiebesöken genomförs hos olika arbetsgivare, utbildningsanordnare, föreningar samt övriga aktörer. Studiebesök kan handla om att få nya insikter och kunskaper om yrket men även möjlighet att samtala med representanterna från yrket.

Rekryteringsträffar

Under en rekryteringsträff möter du och andra arbetssökande en arbetsgivare som behöver anställa. Du får chansen att träffa arbetsgivaren och oftast genomföra en mini-intervju.
Vi ger tips och råd om hur du förbereder dig.

Motiverande samtal

Vi arbetar med ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka individens egen motivation till förändring.

CV och personligt brev

Hos oss får du stöd och tips att upprätta gångbara ansökningshandlingar som kan ta dig till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Arbetsmarknadskunskap

Vi ger dig information för ökad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar

Jobbcenter

Vi hjälper dig att hitta jobben. Samtliga deltagare aktuella hos Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten erbjuds möjlighet till jobbsök.

Boskolan

Fokuserar på att ge en praktisk information kring hushållsekonomi, bostad, arbete, föräldraskap och barnuppfostran samt hälsa och fritid.

Samhällsinformation

Information om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Syfte är att underlätta etablering och delaktighet i det svenska samhället.


Arbetsmarknad- och utvecklingsenheten ligger i framkant gällande metodutveckling och driver ofta projekt som syftar till att utveckla nya metoder för att minska arbetslösheten.
Nedan kan du läsa om våra projekt och processer.

Hela vägen

Ett ESF (Europeiska socialfonden)-finansierat projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021.

Projektet riktar sig till unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsvariationer såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser. 

Logotyp Europeiska socialfonden.

Första Steget

En Finsam-finansierad process från april 2019 till december 2022.

Första steget – en väg för utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor, nyanlända eller individer som varit i Sverige under längre tid utan att, via studier eller etablering på arbetsmarknaden, integreras i samhället. Målgruppen är heterogen och innehåller både individer med låg och hög utbildningsbakgrund, samt de som har varit på arbetsmarknaden i någon form eller aldrig varit på arbetsmarknaden.

 

Logotyp Finsam.

Framtiden

En Finsam-finansierad process från mars 2020 till juni 2023.

Med "Framtiden" vill vi erbjuda unga vuxna till och med 29 år, oavsett bakgrund eller könstillhörighet, en övergång till arbetsmarknaden, på del- eller heltid, ibland via studier. Målgruppen är de unga vuxna som kort- eller långvarigt står utanför studier eller arbetsmarknaden på grund av ohälsa och/eller en beroendeproblematik. Individer som ej bedöms redo för arbetsmarknaden utan samhällets insatser.

 

Logotyp Finsam.

Sommarjobb

Som sommarungdom får du prova på hur det är att arbeta i Klippans kommun. Du får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Som sommarungdom i Klippans kommun arbetar du 75% i 4 veckor i någon av våra verksamheter t.ex. bibliotek, hemtjänst, äldreboende, daglig verksamhet, vaktmästeri, förskola, fritids och fritidsgård och bad mm.

Veckorna är uppdelade i 3 perioder. För att kunna söka 2020 ska du vara född 2001, 2002 eller 2003, vara folkbokförd i Klippans kommun och inte tidigare ha sommarjobbat inom våra verksamheter. Platserna lottas digitalt.

Relaterade länkar