Inriktning träningsskola

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Elevers utvecklingsstörning kan ibland vara kombinerat med andra funktionsnedsättningar som exempelvis: kommunikationssvårigheter, rörelsehinder, syn och hörselnedsättning, autism och epilepsi.

På inriktning träningsskolan går elever från årskurs 1 till 9. Eleverna kommer från Perstorp, Åstorp och Klippan.

Vi arbetar efter träningsskolans kursplan som omfattar fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om grundsärskolan med inriktning träningsskola och de olika kursplanerna.

På träningsskolan arbetar specialpedagoger, elevassistenter och en motorikinstruktör. Några av eleverna har personliga assistenter.

Varje vecka har eleverna simundervisning på schemat i kommunens simhall.
För de elever som är i behov av varmbad erbjuds även detta i simhallen.

 

En elev som jobbar vid datorn.

Till dig som elev
Som elev på träningsskolan i Klippan ska du få möjlighet till en god utbildning och omsorg. Vi har ett individanpassat synsätt och bedriver en individanpassad undervisning där vi anpassar undervisningen efter varje elevs personliga mål.

Vi ger dig som elev möjlighet till god självkänsla och trygghet.

Vi använder oss av AKK, alternativ kompletterande kommunikation, som t.ex. teckenkommunikation, digitala bilder, föremål och PECS.

Dina förutsättningar, erfarenheter och förmågor skall ligga till grund för planering av verksamheten. Som elev ska du känna lust och glädje att kunna utveckla dina kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande.
Som elev har du en individuell utvecklingsplan som följs upp och utvärderas tillsammans med vårdnadshavare varje termin.

 

Barn och pappa håller hand

Till dig som vårdnadshavare
Vårdnadshavare som väljer träningsskolan i Klippan ska få bästa möjliga utbildning och omsorg för sitt/sina barn.
Det enskilda barnets självkänsla och trygghet är utgångspunkten i all verksamhet.
Träningsskolan har en god arbetsmiljö och ansvarstagande av elever och personal.
Skolan skall samarbeta med hemmen och på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elevs utveckling och lärande.
Vi samarbetar även med grundskolan och gymnasiesärskolan.

Som elev och vårdnadshavare är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

Relaterade länkar