Kvalitetsarbete

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alla skolor ska bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete för att nå de nationella mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Kvalitetsarbete innebär att skolan ständigt arbetar med att förbättra verksamheten, resultaten och kvaliteten. Praktiskt innebär kvalitetsarbete att ett antal mål formuleras i början av läsåret för förbättringsarbetet eller för vad man vill åstadkomma. I slutet av läsåret sammanställs resultatet. Efter utvärdering och analys formuleras nya mål och åtgärder för kommande verksamhetsår.

Kvalitetsarbetet redovisas en gång om året i en så kallad kvalitetsredovisning.

Relaterade länkar

För att kunna läsa PDF-filer behöver du gratisprogrammet Adobe Readerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster