Trygghet och trivsel

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Alla skolor ska arbeta förebyggande och främjande så inte diskriminering eller kränkande behandling förekommer. Vår skola ska utifrån diskrimineringslagen redogöra för hur vi arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vi ska även utifrån skollagen arbetar för att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Vi har valt att sammanställa detta i två olika dokument:

Förväntansdokument
På Antilopenskolan har vi i ett dokument arbetat fram vilka förväntningar vi i skolan har på elever och föräldrar och även vad du som som elev eller förälder kan förvänta dig av oss.

FörväntansdokumentPDF (pdf, 50.8 kB)