Trygghet och trivsel

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst




Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Alla skolor ska upprätta en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen ska skolan utifrån Diskrimineringslagen redogöra för hur man arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter samt hur man utifrån Skollagen arbetar för att motverka, förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Förväntansdokument
På Antilopenskolan har vi i ett dokument arbetat fram vilka förväntningar vi i skolan har på elever och föräldrar och även vad du som som elev eller förälder kan förvänta dig av oss.

FörväntansdokumentPDF (pdf, 50.8 kB)