Synpunkter och klagomål

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då möjlighet att rätta till eventuella misstag och fel.

Om ditt problem inte går att lösa direkt med den personal det gäller, ber vi dig att först kontakta förskolechef eller rektor. 

Om du trots kontakt med förskolechef/rektor inte känner att frågan är löst, ber vi dig att kontakta verksamhetschefen för varje skolform. Se namn och adresser till verksamhetschefer under rubriken Kontakt.

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan via e-tjänst. Ditt klagomål kommer då att utredas skyndsamt. Du kommer att få ett skriftligt svar. Vi ser gärna att du fyller i namn och kontaktuppgifter (adress och telefonnummer). Om vi inte vet vem som skickat synpunkten kan vi inte ge återkoppling till dig i ärendet. Det är dock möjligt att lämna uppgifter anonymt.

Rutin för synpunkts- och klagomålshantering inom barn- och utbildningsförvaltningen i korthet:

  • Inkommen synpunkt, klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling.
  • Bedömning sker om vem som ska hantera ärendet.
  • Skriftligt svar ges till den som lämnat in synpunkten/klagomålet att det inkommit och vem som är handläggare.

Om jag inte är nöjd med svaret?
Då kan du begära att ansvarig verksamhetschef gör en förnyad prövning av ärendet. Denne kommer då att gå igenom hela klagomålet för att se om det finns några oklarheter eller felaktigheter.

Vad händer med klagomålet?
Alla skriftliga klagomål som kommit in sammanställs inom Barn- och utbildningsförvaltningen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vem kan läsa mina klagomål?
I princip vem som helst. Det är viktigt att känna till att allt som du skriver till kommunen är allmän handling och nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.