Överklagande av beslut

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Barn- och utbildningsnämnden med adress
Klippans kommun
Barn- och utbildningsnämnden
264 80 Klippan

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.
Det är viktigt att motivera varför beslutet ska ändras. Om du vill att de som prövar din överklagan ska ta del av dokument ska du skicka med dessa. Skriv namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer. Skriv under överklagandet. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda skriva på vid överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd.

Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas. Barn- och utbildningsnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Klippans kommuns kundtjänst 0435-28 000 eller genom bun@klippan.se

Vem får överklaga?
Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att han/hon är behörig att företräda eleven.

Så här går det till när man överklagar:

  • Beslutsmyndighet/skola/kommun fattar ett beslut och skickar det till elev/vårdnadshavare.
  • Elev/vårdnadshavare överklagar beslutet och skickar överklagandet till beslutsmyndighet/skola/kommun.
  • Beslutsmyndighet/skola/kommun ändrar beslutet och meddelar elev/vårdnadshavare.

              eller

  • Beslutsmyndighet/skola/kommun står fast vid beslutet och skickar ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten i Malmö.
  • Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten i Malmö utreder ärendet, fattar beslut och meddelar elev/vårdnadshavare.