Yrkeshögskolan

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Utbildningar inom yrkeshögskolan svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare. 
Det innebär att utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA.

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. 

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN.

I Klippans kommun erbjuder vi två yrkeshögskoleutbildningar