Trafiklärarutbildningen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Trafiklärarutbildningen är på heltid, 60 veckor. 

Som trafiklärare ska du träna dina elever att fungera i alla tänkbara trafiksituationer. Du ska lära körkortsaspiranten trafikvett och förklara hur trafiksystemet är uppbyggt. Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och funktion. I arbetet ingår att förbereda lektionerna och genomföra skriftliga prov.

Det finns många skäl att utbilda sig till trafiklärare:

  • Arbetsmarknaden för trafiklärare är god och du har stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.
  • Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att anpassa utbildningen till varje individs förutsättningar.
  • Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet, och att påverka blivande bilister i positiv riktning.
  • Du ser konkret resultat av ditt arbete och får dela elevernas glädje efter godkänt körprov och ibland stötta elever som underkänts.
  • Du får ett brett kontaktnät.

Efter genomgången utbildning har du möjlighet att ansöka hos Transportstyrelsen om godkännande som trafiklärare.

Pågående utbildning startade den 9 augusti 2021 och du hittar mer information här.Word (word, 189.9 kB)

Länk till ansökan för nästa start i augusti 2022 kommer att öppnas ca 15 januari.

Om du är behörig och kallas till testkörning samt intervju är detta förknippat med en kostnad om 1000 kr ( avsatt tid 2,5 tim)

Frågor gällande ansökan  och behörighet besvaras av Kenny Schylander på 0435-286 08