Trafiklärarutbildningen

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Trafiklärare

Trafikläraryrket innebär i första hand att du är lärare! Du ska undervisa, coacha och handleda dina elever på deras väg mot ett körkort.

Du ska forma eleven till att bli framtidens säkra förare. I arbetet ingår att förbereda och genomföra lektioner. En stor del av yrket innebär också att kunna hantera olika människor och olika situationer. Det ingår också att förmedla vissa kunskaper om fordonets konstruktion och funktion. Utveckling inom yrket går mot en ökad specialisering. Inte bara när det gäller utbildning för olika behörigheter, utan även fortbildning inom till exempel sparsam körning.

Det finns många skäl att utbilda sig till trafiklärare:

  • Arbetsmarknaden för trafiklärare är god och du har stora möjligheter att få arbete direkt efter utbildningen.
  • Du får möjlighet att ge individuell undervisning, vilket ger möjligheter att anpassa utbildningen till varje individs förutsättningar.
  • Du får möjlighet att arbeta med en viktig hälsofråga, nämligen trafiksäkerhet, och att påverka blivande bilister i positiv riktning.
  • Du ser konkret resultat av ditt arbete och får dela elevernas glädje efter godkänt körprov och ibland stötta elever som underkänts.
  • Du får ett brett kontaktnät.

Efter genomgången utbildning har du möjlighet att ansöka hos Transportstyrelsen om godkännande som trafiklärare.

Nästa utbildning startar den 8 augusti 2022 och du hittar mer information härPDF (pdf, 234.7 kB)

Vi har öppet för sena ansökningar i mån av plats.

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är behörig och kallas till testkörning samt intervju är detta förknippat med en kostnad om 1000 kr ( avsatt tid 2,5 tim)

Frågor gällande ansökan  och behörighet besvaras av Kenny Schylander på 0435-286 08