Gå till innehåll

Förstelärare

Barn- och utbildningsförvaltningen

Om arbetsplatsen

I Klippans kommun är vi 1600 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus - att finnas till för våra invånare, företag och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och vill vara en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. En röd tråd i vår strävan efter en gemensam kultur är att vi alla försöker leva efter våra kärnvärden "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet". Den politiska visionen är en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

Arbetsuppgifter

Förstelärare Vi söker förstelärare inför kommande läsår. Nuvarande eller tidigare förstelärare söker i konkurrens med övriga sökande som vill utvecklas i sin lärarroll genom en förstelärartjänst. Sökande till förstelärartjänster i Klippans kommun deltar i en längre antagningsprocess. Bedömningen grundas på vitsord från rektor och måluppfyllelsen för dina elever ska vara god över tid. Du ska i din ansökan presentera en argumenterade text kring hur du kan bidra till fortsatt utvecklad måluppfyllelse genom ditt uppdrag. En rekryteringsgrupp genomför det slutgiltiga urvalet av kandidater. Vi strävar efter att ha förstelärare på alla skolenheter, men vi prioriterar att tillsätta tjänster utifrån där behoven i verksamheten bedöms störst och för att kunna öka måluppfyllelsen i verksamheten. Du anger i din ansökan vilken eller vilka skolenheter du söker till och du konkurrerar med de som söker respektive tjänst. Vi kommer att välja ut kandidater utifrån verksamheternas behov och utifrån de sökandes behörighet. Det slutgiltiga urvalet sker senare i vår utifrån en bedömning av de sökandes potential. För att vara aktuell för någon av tjänsterna ska du kunna ansvara för driva arbetsprocesser inom ett eller flera av följande områden: Ledarskap, Språkutvecklande arbetssätt, Digitalisering, Valkompetens. Det nya området Valkompetens innefattar att arbeta för att utveckla elevers förmåga att göra val i vardagen, t.ex. utifrån värdegrund, och för framtiden t.ex. välgrundade val för studier och mot en väntande arbetsmarknad. Inför kommande läsår prioriteras området språkutvecklande arbetssätt, utifrån behov som framkommit inom Samverkan för bästa skola. Förstelärarens uppdrag på skolenheten: Huvudsakligen undervisning med hög kvalitet och god måluppfyllelse, samt andra uppgifter som hör till läraruppdraget. Ansvara för introduktion av nyanställda och stötta kollegor samt vara del i arbetet med VFU-studenter. Områdes-/ämnesansvar, leda nätverk och handleda andra lärare inom olika områden. Övergripande uppdrag formuleras i samråd mellan huvudman och rektor. Uppdragen utgår från analys av behoven i verksamheten och den enskilda förstelärarens specialkompetens. Som förstelärare har du 40 timmars arbetsplatsförlagd tid.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha lärarlegitimation och minst fyra års erfarenhet av läraryrket.

Anställningen

Omfattning:
Heltid
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning
Tillträde:
Tillträde sker vid läsårsstart augusti 2023.
Antal tjänster
20

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdatum:
2023-3-20
Referensnummer:
C126747-2023-6
Ansök Här

Kontakt

Helena Abrahamsson
Administrativ chef, BUF
0435-28345
helena.abrahamsson@klippan.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst
0435-28 000

Övrig information

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner. För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.