Översiktsplan 2022

Den nya översiktsplanen finns nu tillgänglig för granskning från den 27 september till och med den 14 december 2021.

Under granskningen vill vi visa och få synpunkter på översiktsplanen och de ändringar som har gjorts sedan samrådet.

Nu vill vi veta vad du tycker!

Information till invånare om Covid-19


Vi samlar länkar och kort information om hur Klippans kommun arbetar med Covid-19 (Coronaviruset) samt hur läget är i vår kommun.
Sidan uppdateras regelbundet.