Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter

Här kan du ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter och de rättigheter du som invånare har när det kommer till dessa.

All information som handlar om eller kan knytas till en nu levande person är en
personuppgift. Exempel på det är namn, adress och fotografier (även om personen inte är identifierad vid namn).

En personuppgift som behandlas av kommunen är oftast en allmän handling. Det betyder att den kan begäras ut.

Oftast lämnar du själv in uppgifterna i samband med att du exempelvis använder en etjänst. De kan också komma in till oss från andra myndigheter.

Klippans kommun behöver dina personuppgifter för att handlägga ett ärende som kommit in till oss via exempelvis en e-tjänst du använt. De används också för att svara på frågor, kunna identifiera att du är du samt för att komma i kontakt med dig.

De medarbetare som arbetar med ditt ärende eller på annat sätt behöver dina
personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter.

I enstaka fall kan dina uppgifter komma att lämnas till tredje part, exempelvis andra myndigheter. Då krävs att det är krav enligt lag, tillsyn eller beslut eller om Klippans kommun av någon anledning behöver skydda våra eller den tredje partens rättigheter.

Klippans kommun är enligt lag skyldig att erbjuda invånarna vissa tjänster, exempelvis skola. För att uppfylla den lagen har vi rättslig grund att behandla dina personuppgifter.

Likaså har vi även rätt att hantera dem vid myndighetsutövning om du väljer att ta del av tjänster som kommunen inte är lagskyldiga att erbjuda. Vi får också behandla uppgifter i andra sammanhang, om du lämnat samtycke till det.

Information om rättslig grund hos Integritetsmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är den nämnd som hanterar ditt ärende som är ytterst ansvarig för att dina
personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Nämnder i Klippans kommun.

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter vi hanterar och hur vi hanterar dem. Finns det felaktiga uppgifter om dig kan du få dem rättade. Du kan också invända mot hur dina personuppgifter behandlas samt återkalla samtycken du lämnat till oss.

Om du vill begära ut dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Klippans kommuns kundtjänst.
Telefon: 0435-28 000
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, 264 80, Klippan

Hur rättigheterna fungerar kan variera beroende på vilken personuppgift det rör sig om och i vilket syfte den hanteras och/eller lagras.

Dina personuppgifter sparas under den period vi behöver dem, till exempel till ditt ärende hos oss är avslutat.

Klippans kommun arbetar utifrån dokumenthanteringsplaner för våra verksamheter när det kommer till arkivering och gallring.

För dig som är referent åt en arbetssökande hos oss:

Vi använder den digitala referenstagningstjänsten Refapp i vår rekryteringsprocess där du som referent lämnar dina referenser skriftligen. Vi behandlar ditt namn, ditt telefonnummer, din email, din IP-adress och de personuppgifter som berör dig i det omdöme du lämnar såsom referent åt en av våra kandidater med ändamålet att på ett kvalitetssäkert sätt kunna utvärdera och rekrytera nya anställda.

Denna personuppgiftsbehandling baserar vi på den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse i att hämta in omdömen från dig för att kunna utvärdera kandidater i en rekryteringsprocess.