Gå till innehåll

Region Skånes Affärsutvecklingscheckar

Illustration av människor som hjälper varandra klättra upp på block i gllädje.

Region Skånes Affärsutvecklingscheckar ska bidra till att öka konkurrenskraften för skånska företag – och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa.

Region skåne erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten inom internationalisering, digitalisering och/eller hållbar omställning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2022