Gå till innehåll

Beredskap för företag

Logotyp Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram information för företag om krisberedskap och hur ett förberett företag gör Sveriges krisberedskap starkare. 

På MSB:s hemsida finns bland annat information om hur företag kan minska sin sårbarhet, samverkan med offentliga aktörer samt intervjuer med fyra olika företag om deras krisberedskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023