Gå till innehåll

Undersökning om trygghet och brott bland företagare i Klippans kommun

Under 2023 kommer Klippans kommun bjuda in företag i kommunen att svara på en enkät om trygghet och brott. Syftet är få en bättre bild av vad företagare i kommunen upplever för problem i relation till brottsutsatthet och otrygghet.

Undersökningen kommer användas för att få en bättre bild av brottsutsatthet och otrygghet bland företag i kommunen men också för att skapa bättre förutsättningar att involvera näringslivet i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Enkäten handlar bland annat om vilken typ av brott man utsatts för, huruvida man polisanmälde eller ej, vad man oroar sig för typ av brott, vilka brottsförebyggande insatser man gör redan idag och hur man skulle kunna utveckla sitt arbete.

Klippans kommun har gett i uppdrag åt Embrace Safety att utföra undersökningen. Håll utkik, mer information kommer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 juni 2023