Gå till innehåll

Enkät om företagsklimat

Nu i januari skickas enkäten om lokalt företagsklimat ut i Klippans kommun. Är du en av de som fått enkäten? Gör din röst hörd och svara!

Enkäten är en viktig del i den årliga undersökningen Svenskt Näringsliv gör av det lokala företagsklimatet i landet. Undersökningen ger Klippans kommun värdefull input i vårt arbete att skapa ett bättre företagsklimat. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre underlag får vi att arbeta med.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2024