Gå till innehåll

Bo bra i Klippans kommun

Invånare i Klippans kommun ska ha möjligheten att göra bra val för sin egen hälsa och vardagssituation utifrån sina egna förutsättningar. Genom Bo bra i Klippans kommun erbjuder vi möjligheten för invånarna att öka sin kunskap inom olika områden med fokus på hemliv, boende, arbetsliv och vardagsekonomi.

Under hösten 2023 kommer vi hålla i fyra informationsträffar för invånare som vill lära sig mer om exempelvis privatekonomi och vuxenutbildning. Fokus kommer ligga på praktisk information och du får med dig enkla verktyg att använda i din vardag. Under träffarna kommer medarbetare i kommunen att vara på plats för dialog och frågor.

Informationträffar

Under hösten har vi flera informationsträffar där vi i Klippans kommun samverkar med andra myndigheter och aktörer för att ge dig kunskap och information för att förbättra och förenkla din vardag, både idag och för framtiden.

Vi bjuder på kaffe och kaka. Under träffen finns möjlighet att ställa frågor till oss.

En träff för dig som är ung och på väg att ta steget ut i vuxenvärlden och för dig som är förälder till en ung vuxen.

På plats från Klippans kommun är bland annat medarbetare från socialförvaltningens vuxenenhet. Passa på att ställa dina frågor till oss!

Detta får du lära dig mer om under träffen:

  • Vad händer när jag blir vuxen?
  • När räknas jag som vuxen och när upphör föräldrarnas försörjningsansvar?
  • Vad förväntas av mig efter studenten?
  • Vad innebär eget ansvar?
  • Vad är ekonomiskt bistånd?
  • Försörja sig själv
  • Försörjning vid studier
  • Flytta hemifrån
  • Rättigheter och skyldigheter
  • Vanliga frågor och svar – från gymnasieungdomar!

Tid och plats: tisdag den 26 september klockan 17.30-19.00 på Sågen, Ängelholmsgatan 7 i Klippan. Lokal: Helsingfors/Köpenhamn.
Du behöver inte anmäla dig i förväg.

En träff för dig som är arbetssökande, letar efter ett mer stadigt arbete eller känner att utbildningen du valde på gymnasiet inte passar för jobbet du drömmer om idag. Du får träffa Klippans kommuns vuxenutbildning och andra aktörer som berättar mer om dagens arbetsmarknad, vilka bristyrken som finns samt hur du går till väga för att utbilda dig i vuxen ålder.

Tid och plats: Tisdag den 10 oktober klockan 17.30-19.00 i vuxenutbildningens aula, Storgatan 9 i Klippan.

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Information för dig som är vuxen och vill veta mer om exempelvis hur du hittar en bostad, bostadskontrakt, att hyra en bostad och hur man sköter sin bostad.
Torsdag 16 november 17.30-19.00 på Sågen, Ängelholmsgatan 7 i Klippan. Lokal: Helsingfors/Köpenhamn.

En informationsträff tillägnad privatekonomi och budget för vuxna invånare i Klippans kommun. Du får bland annat information från socialförvaltningens vuxenenhet och kommunens budget- och skuldrådgivare.
Torsdag 7 december 17.30-19.00 på Sågen, Ängelholmsgatan 7 i Klippan. Lokal: Helsingfors/Köpenhamn.

Bo bra i Klippans kommun – en del av arbetet för ett hållbart Klippan

Klippan är en kommun med utveckling i fokus. Vi vill växa och bli bättre för alla invånare, företagare och besökare. Men utvecklingen ska vara hållbar och det vi gör idag påverkar hur framtiden ser ut.

Arbetet för ett hållbart Klippan utgår ifrån Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Bo bra i Klippans kommun har ett särskilt fokus på den sociala hållbarheten som tillsammans med ekonomisk samt ekologisk hållbarhet utgör de tre perspektiven för hållbar utveckling. Genom att arbete utifrån den sociala hållbarheten har vi människors rätt att vara en del av samhället, vara med och påverka och ha kunskapen att göra bra val för sin hälsa i fokus.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2023