Gå till innehåll

Bo bra i Klippans kommun

Invånare i Klippans kommun ska ha möjligheten att göra bra val för sin egen hälsa och vardagssituation utifrån sina egna förutsättningar. Genom Bo bra i Klippans kommun erbjuder vi möjligheten för invånarna att öka sin kunskap inom olika områden med fokus på hemliv, boende, arbetsliv och trygghet.

Under 2024 håller vi informationsträffar för invånare som vill lära sig mer om exempelvis äldreomsorg, vuxenutbildning, bostad samt säkerhet på nätet.

Fokus ligger på praktisk information och enkla verktyg att använda i vardagen. Under träffarna finns såväl medarbetare i kommunen som andra inbjudna aktörer på plats för dialog och frågor.

Kommande träffar under hösten

  • September – Vuxenutbildning och arbetsmarknad
  • Oktober – Beredskapsvecka
  • November – Säkerhet på nätet
  • December – Bostad och boende

Bo bra i Klippans kommun – en del av arbetet för ett hållbart Klippan

Klippan är en kommun med utveckling i fokus. Vi vill växa och bli bättre för alla invånare, företagare och besökare. Men utvecklingen ska vara hållbar och det vi gör idag påverkar hur framtiden ser ut.

Arbetet för ett hållbart Klippan utgår ifrån Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Bo bra i Klippans kommun har ett särskilt fokus på den sociala hållbarheten som tillsammans med ekonomisk samt ekologisk hållbarhet utgör de tre perspektiven för hållbar utveckling. Genom att arbete utifrån den sociala hållbarheten har vi människors rätt att vara en del av samhället, vara med och påverka och ha kunskapen att göra bra val för sin hälsa i fokus.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024