Gå till innehåll

Kommunfullmäktigesammanträde i mars

Den 27 mars samlas de förtroendevalda för sammanträde i kommunfullmäktige.
Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige i Klippans kommun sammanträder en gång per månad.

På agendan för sammanträdet finns totalt 10 ärenden som nu går upp till kommunens politiker för beslut. Då kommer bland annat förvaltningsscheferna att berätta om vad som är på gång i sina verksamheter och några motioner att presenteras.

  1. Val av justeringsperson
  2. Fastställelse av föredragningslista
  3. Redovisning av verksamhetsberättelse för styrelsen, nämnderna och Treklövern
  4. Avsägelse från Rune Persson (S) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt som ersättare i Kommunalförbundet AV-media
  5. Svar på revisionsrapport om förebyggande arbetet mot otillåten påverkan
  6. Utseende av ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
  7. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
  8. Svar på motion från Johan Petersson (S), Tonny Svensson (M) och Börje Norén (C) om Styrgrupp för hållbarhetsfrågor
  9. Motion om säkrare skolväg mellan pappersbruket och Kungsfiskarskolan
  10. Motion från Johan Petersson (S), Tonny Svensson (M) och Börje Norén (C) om att inrätta en demokratiberedning

Datum och tid
2023-03-27, klockan 19.00.

Plats
Kommunfullmäktige hålls i konsertsalen på musikskolan i Klippan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 mars 2023