Gå till innehåll

Vi vill veta hur du ser på framtidens Östra Ljungby, Källna och Stidsvig

Under våren anordnar de förtroendevalda i Klippans kommun medborgardialoger med fokus på utvecklingen av Östra Ljungby, Källna och Stidsvig.

Som en del av arbetet med att utreda och planera möjliga placeringar och alternativ för friluftsbad, skola, idrottshall, bibliotek och fritidsgård i Östra Ljungby har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att genomföra medborgardialoger. Dialogernas syfte är att lyssna på dig som medborgare i frågor om utvecklingen av Östra Ljungby/Stidsvig för att kunna ta fram ett bra underlag för beslut.

Vi planerar i dagsläget fyra medborgardialoger: en enkät som skickas ut till ett urval av invånare, en dialog med elever på Pilagårdsskolan samt två dialoger som är öppna för allmänheten.
Den ena av de öppna dialogerna kommer hållas vid Eriks lanthandel och den andra blir en cafédialog. Tid och datum för dessa är ännu inte satta, men kommer att ske under våren.

Utöver dialogerna har kommunen också utsett en referensgrupp bestående av företagare, föreningsengagerad, pensionär och förälder. Referensgruppen är delaktig i att ge synpunkter på medborgardialogernas utformning och syfte.

Kultur- och fritidschef, näringslivschef, t.f skolchef samt PRO/SPF tillfrågades om att föreslå personer till referensgruppen. Referensgruppen består av:

  • Nils-Inge Ingelström - föreningsengagerad
  • Henrik Thulinsson - Föreningsengagerad
  • Annmarie Arvidsson - Pensionär
  • Vanja Nilsson - Förälder
  • Maria Gustavsson - Förälder
  • Johan Gudmundsson – Företagare

Det är möjligt att ta kontakt med referensgruppen för att ge synpunkter och diskutera utvecklingen av Östra Ljungby, men det är viktigt att tänka på att det är de förtroendevalda som är ansvariga för beslut som fattas.

Vi kommer att återkomma längre fram med ytterligare information om plats och tider för medborgardialogerna. Håll utkik!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024