Gå till innehåll

Samarbete

Klippans kommun ingår i en rad olika samverkansprojekt och samarbeten över kommungränserna. Här kan du läsa mer om dem.

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Vi samarbetar inom turism, näringslivsetablering och inflyttning, så att alla kommuner i Familjen Helsingborg växer och blir starkare. Vi vill att vår region ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa platser.

Europa Direkt Skåne Nordväst hjälper dig som bor i Klippan att få svar på dina frågor om EU. Hit kan du vända dig om du behöver saklig och neutral information om EU eller vill få kontakt med EU:s institutioner och politiker. Europa Direkt-kontoret drivs av Helsingborgs stad. Vår verksamhet kompletterar och stödjer det arbete som EU-kommissionen i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige bedriver.

Klippans kommun har en gemensam konsumentrådgivning tillsammans med kommunerna Helsingborg, Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkelljunga. Där erbjuder vi gratis upplysning och rådgivning i konsumentärenden.

Kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp, samarbetar för att på bästa sätt marknadsföra, locka hit och tillmötesgå besökare, turister och invånare som vill aktivera sig och uppleva spännande saker i dessa fyra kommuner.

Söderåsens miljöförbund fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Vår främsta uppgift är tillsyn inom miljö, hälsoskydd samt livsmedel. Vi jobbar också till viss del med strategiskt miljöarbete. Förbundet har även hand om Energi- och klimatrådgivningen för Perstorp, Klippan och Örkelljunga kommun.

Klippans kommun har tre vänorter - Akaa i Finland, Sande i Norge och Limbazi, Lettland.

Akaa, Finland

Kommunen, belägen cirka 40 km söder om Tammerfors och cirka 140 km nordväst om Helsingfors, bildades år 2007 då grannkommunerna Viiala och Toijala slogs samman. Viiala och Klippan har haft vänortskontakter sedan 1955.

Sande, Norge

Sande kommun i Vestvold ligger väster om Oslofjorden och cirka 30 km söder om Drammen och cirka 85 km från Oslo. Klippan har haft vänortskontakter med Sande sedan 1949. Antalet invånare i kommunen är cirka 8 300.

Limbazi, Lettland

Limbazi stad ligger cirka 85 km nordost om Riga och har cirka 8 500 invånare. Kommunsammanslagningar har inneburit att Limbazi som kommun har cirka 20 000 invånare. Sedan 1993 har kontakter skett mellan Klippan och Limbazi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2022