Gå till innehåll

Vision & mål

Klippan – en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet - det är vår vision.

Med vår vision sätter vi riktningen för att vara en utvecklande kommun där vi tillsammans skapar livskvalitet för alla. I vårt befolkningsmål ökar vi till 19 500 invånare år 2026. För att möta ökad befolkningstillväxt och i linje med vår vision, vill vi skapa förutsättningar för dagens och morgondagens invånare i kommunen. Till det har vi mål på vägen.

Klippans kommun har ett övergripande mål - Befolkningsmålet. Det säger att kommunens befolkning ökar till 19 500 person till år 2026.

Perspektiven Medborgare, Ekonomi samt Medarbetare är det som styr den övergripande inriktningen. För varje perspektiv formuleras både långsiktiga och kortsiktiga mål. Aktiviteter och åtgärder genomförs för att nå målen. Måluppfyllelsen följ sedan upp och mäts.

Här kan du ta del av målen för kommunfullmäktige och kommunens nämnder. Dessa påverkar sedan i sin tur vad förvaltningarna (tjänstepersonsorganisationen) ska fokusera på under året.

För varje mål kan du läsa kommentarer och analyser. Graden av måluppfyllelse visas med en färg:

Röd – Målet ej nått
Orange – Målet ej nått, men vi rör oss mot det
Ljusgrön – Målet ej helt nått
Mörkgrön – Målet nått

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juli 2022