Gå till innehåll

Trygghetsundersökning för företagare

Under hösten skickar vi tillsammans med Polisen ut en undersökning till företagare i kommunen. Undersökningens syfte är att ge oss kunskap om näringsidkares och företagares upplevda trygghet och utsatthet för brott. Vi vill också veta vilka konsekvenser det får. Resultatet ska användas till att vi i samverkan med polis ska kunna jobba med bättre förebyggande insatser.

Vem skickar ut enkäten?

Embrace Safety heter företaget som skickar ut enkäten och samlar in och analyserar svaren åt oss.

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

  • Utsatthet för brott
  • Oron att utsättas för brott
  • Konsekvenser av oro och brott
  • Vilka brottsförebyggande insatser som görs idag
  • Hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas framåt

Vem får enkäten?

Företagare inom alla brancher som redovisade minst 1000 kronor i omsättning under förra året får enkäten. Enkäten skickas ut under vecka 40 till cirka 1400 företag i kommunen som de ska svara på digitalt. De företagsadresser som undersökningen skickas till har tagits fram via ett företagsregister över företag registrerade inom kommunen.

Hur får jag ta del av resultatet?

Klippans kommuns näringslivsfunktion skickar ut nyhetsbrevet Näringslivsnytt. I nyhetsbrevet kommer vi informera om enkäten och hur du kan ta del av resultatet.

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet så kan du registera dig här på vår webbplats, det tar endast ett par minuter.

Vi hoppas att många vill vara med och svara så vi får en så utförlig bild kring frågan som möjligt.

Varför får just jag denna inbjudan/detta brev?

Inbjudan till enkäten går ut till alla företag i Klippans kommun med en omsättning om minst 1000 kronor. Enkäten riktar sig till VD/platschef.

Om jag inte är VD/platschef, kan jag då svara på enkäten?

Det är viktigt att den som svarar på enkäten har god kännedom och insyn i verksamheten. Om du har detta går det bra att du svarar på enkäten.

Är QR-koden eller någon av länkarna i brevet eller enkäten riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. QR-koden och tillhörande länk i brevet går till enkäten. Den andra länken i brevet går till denna webbsida på klippan.se.

Vad är syftet med undersökningen?

Detta framgår i brevet och i informationen som inleder enkäten. På denna sida kan du också läsa om syftet med undersökningen.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – till exempel med dator eller surfplatta?

Ja. Du skriver in länken till enkäten (länk till enkäten hittar du i den gröna rutan i brevet) i valfri webbläsare, så kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Gå till enkäten igen (via QR-koden eller länken) för att göra färdigt hela enkäten.

Kan jag fylla i enkäten med pappersenkät istället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 10-15 minuter att fylla i enkäten.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under sex veckor. Det innebär att du har sex veckor på dig att svara på enkäten. Den som inte har svarat får två påminnelsebrev under denna period. Sista svarsdatum är 12 november.

Kan någon koppla mina svar till just mig? Är jag anonym?

Det kommer inte synas i resultaten vilket specifikt företag som svarat vad eller vem på företaget som svarat.

Vem kan jag prata med som är ansvarig i kommunen för undersökningen?

Vid frågor om undersökningen kan du kontakta Sara Persson, folkhälsoutvecklare i Klippans kommun. Du når henne via kommunens kundtjänst på 0435-280 00.

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om näringsidkares/företagares upplevda trygghet samt utsatthet för brott och konsekvenserna av detta för att kommunen i samverkan med polis ska kunna sätta in förebyggande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för näringsidkaren som får brevet att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

I det fall brevet med inbjudan att delta i undersökningen skickas via post till en enskild firma som delar adress med en privatperson utgör adressen en personuppgift som behandlas under undersökningens genomförande. Adresser till juridiska personer utgör i övriga fall ingen personuppgift.

I det fall kommunen väljer att via undersökningen samla in e-postadresser för att till exempel skicka ut ytterligare information såsom nyhetsbrev eller inbjudan till nätverk efter avslutad undersökning så kan behandling av personuppgift (e-postadresser) ske i undersökningen. Anges e-postadresser av typen förnamn.efternamn@företag.se sker en personuppgiftsbehandling, anges e-postadresser av typen info@företag.se sker ingen personuppgiftsbehandling. Det är frivilligt för den som svarar på undersökningen att skicka in sin e-postadress till kommunen.

Varifrån har vi fått de adresser som undersökningen skickats till?

De företagsadresser som undersökningen skickas till har tagits fram via ett företagsregister över företag registrerade inom kommunen. Undersökningen skickas till alla företag med en viss omsättning per år.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredje land

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Klippans kommun.

Om ni vill klaga på behandlingen, eller har frågor om behandlingen, kan ni kontakta klippans kommun på adressen kommun@klippan.se, eller vända er till kommunens dataskyddsombud på adressen dso.klippan@jpinfonet.se.

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024