Gå till innehåll

Priser och utmärkelser för kultur, fritid, idrott och föreningar

Varje år delar Klippans kommun ut flertalet olika priser och utmärkelser inom kultur, fritid, idrott och föreningsliv.

Sista dagen för att nominera till priser 2023 har passerat. Årets priser delas ut på kommunfullmäktigemötet den 18 december.

Du kan läsa mer om varje pris nedan. Du nominerar via våra E-tjänster (Uppleva&göra). Vid varje pris här nedan finns direktlänk till nomineringen.

Kulturpriset i Klippans kommun utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden.

Kriterier

 • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Byggnadspriset syftar till att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården, det arkitektoniska eller förskönande av det offentliga rummet.
Priset kan avse såväl byggnader, offentliga rum, bebyggelsestrukturer eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården och kommunens uttryck. Det kan även omfatta nyskapade objekt och präglas alltid av en omsorgsfull hantering av objektet.

Kriterier

 • Priset kan avse såväl byggnader, offentliga rum, bebyggelsestrukturer eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården och kommunens uttryck. Det kan även omfatta nyskapade objekt och präglas alltid av en omsorgsfull hantering av objektet.
 • Priset utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
 • Byggnadspriset består av en skylt med texten ”Klippans kommuns Byggnadspris 20xx”. Skylten sätts lämpligen upp på den prisade byggnaden eller platsen.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun via e-post: kultur.fritid@klippan.se

Priset Årets Eldsjäl ges till en person som har engagerat sig ideellt och haft stor betydelse för utvecklingen av eller verksamhet i Klippans kommun. Priset kan också ges till en person som, genom stort ideellt engagemang, lyckats skapa uppmärksamhet i en fråga av stort allmänintresse inom kultur- och fritidsområdet i Klippans kommun.
Priset kan också ges till en person som gjort en tapper eller avgörande insats för att hjälpa andra, som en medmänniska i nöd eller att motverka intolerans, öka jämlikhet, motverka diskriminering eller annat som kan härledas som en hjälteinsats. Det är en modig person som stått för stabilitet, positivitet och medmänsklighet.

Kriterier

 • Vem som helst kan nominera någon till priset Årets Eldsjäl, men inte ansöka om det själv.
 • Priset utdelas till en enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Årets Eldsjäl består av ett stipendium om 5 000 kr och ett diplom.
 • Pristagaren hedras även genom en plakett placerad på Sågen-Mötesplats för kultur i Klippan.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun via e-post: kultur.fritid@klippan.se

Klippans kommuns Föreningsledarpris delas ut till en föreningsledare som utfört en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i Klippans kommun. Syftet med Föreningsledarpriset är att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete, företrädesvis inom tillgänglighet och jämställdhet, och med medvetet arbete kring social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kriterier

 • Priset utdelas till en enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Priset kan endast delas ut en gång till samma person, undantag om föreningsledaren är verksam i flera föreningar.
 • Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 10 000 kronor och ett diplom. 5 000 kronor av prispengarna tillfaller den enskilde ledaren och resterande 5 000 kronor tillfaller ledarens förening som ska använda dessa pengar enligt pristagarens vilja.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på Sågen-Möjligheternas hus i Klippan.

Vid frågor kontakta oss på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Årets Förening delas ut till en initiativrik och driftig förening som målinriktat fokuserar på att ge fortsatt stimulans för en vidare god verksamhet som på ett öppet och medskapande sätt arbetar för en stark gemenskap. Priset är ett stöd och en uppmuntran till den föreningen som under året på ett tydligt sätt arbetar för att stärka gemenskapen under demokratiska former, främjar tillgänglighet och har såväl ett stort engagemang och en god breddverksamhet.

Kriterier

 • Priset utdelas till en förening med verksamhet i Klippans kommun.
 • Föreningen som får priset har:
  - skapat engagemang och mervärde för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt
  - gjort stora positiva förbättringar i sin verksamhet, organisation eller på sin anläggning.
  - en stark föreningskänsla och samhörighet
  - god ledarvård och utbildning är något man investerar i
  - ambitionen att växa och har en positiv medlemsutveckling, där den demokratiska värdegrunden och hållbarhetsengagemanget är stort och väl förankrat i alla led
 • Pristagaren utses av Kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Priset består av ett stipendium om 10 000 kr, plakett och ett diplom. Prissumman är till för vidareutveckling inom föreningens område.
 • Föreningen hedras genom en plakett placerad på Sågen-Möjligheternas hus i Klippan.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun via e-post: kultur.fritid@klippan.se


Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut minnesgåvor till idrottare, som tävlar för Klippanklubbar, eller som är hemmahörande i kommunen, och som har tagit medalj i ett stort nationellt eller internationellt mästerskap.

Kriterier Minnesgåvor

 • Minnesgåvan avser deltagande i ungdoms-, junior- och seniormästerskapstävlingar.
 • Enskild person eller lag som utfört prestation som seger i svenskt mästerskap eller för första till tredje placering i nordiska mästerskap, europa- eller världsmästerskap samt olympiska spel.
 • Deltagare ska vara skriven i kommunen eller tävla för en förening i kommunen.
 • Ovanstående gäller också i sammanhang av idrott för olika funktionsvariationer (parasport), men inte för militär- eller skolmästerskap.

Kontakt vid frågor:
Ingela Nymberg Olsson
Telefon: 0435-281 92

Nominering Minnesgåvor

Minnesgåvor för 2023 ska ansökas, via e-post till kultur.fritid@klippan.se, senast den 15 januari 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023