Gå till innehåll

Priser och utmärkelser för kultur, fritid, idrott och föreningar

Varje år delar Klippans kommun ut flertalet olika priser och utmärkelser inom kultur, fritid, idrott och föreningsliv.

Nomineringar till våra olika priser kan göras under året via våra e-tjänster (klicka på Uppleva & Göra). Sista dag att nominera till våra pristagare för år 2024 är den 15 oktober. Läs mer om varje pris här nedan i respektive blå ruta.

Minnesgåvor till idrottare

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut minnesgåvor till idrottare, som tävlar för Klippanklubbar, eller som är hemmahörande i kommunen, och som har tagit medalj i ett stort nationellt eller internationellt mästerskap.

Kriterier Minnesgåvor

 • Minnesgåvan avser deltagande i ungdoms-, junior- och seniormästerskapstävlingar.
 • Enskild person eller lag som utfört prestation som seger i svenskt mästerskap eller för första till tredje placering i nordiska mästerskap, europa- eller världsmästerskap samt olympiska spel.
 • Deltagare ska vara skriven i kommunen eller tävla för en förening i kommunen.
 • Ovanstående gäller också i sammanhang av idrott för olika funktionsvariationer (parasport), men inte för militär- eller skolmästerskap.

Kontakt vid frågor:
Ingela Nymberg Olsson
Telefon: 0435-281 92

Nominering Minnesgåvor

Minnesgåvor för år 2023 ska ansökas om, via e-post till kultur.fritid@klippan.se, senast den 1 februari 2024.

Kulturpriset i Klippans kommun utdelas för förtjänstfull insats inom skilda kulturella områden såsom litteratur, konst, arkitektur, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, folkbildning, hembygdsverksamhet, bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader eller insatser inom andra därmed jämförbara områden.

Kriterier

 • Priset utdelas till enskild person/personer alternativt förening som är bosatt eller verksam i Klippans kommun, ha annan särskild anknytning till kommunen eller utfört en för kommunen värdefull kulturell gärning.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Kulturpriset består av ett stipendium om 10 000 kr, en minnesgåva och ett diplom.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på en central plats i kommunen.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Byggnadspriset syftar till att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården, det arkitektoniska eller förskönande av det offentliga rummet.
Priset kan avse såväl byggnader, offentliga rum, bebyggelsestrukturer eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården och kommunens uttryck. Det kan även omfatta nyskapade objekt och präglas alltid av en omsorgsfull hantering av objektet.

Kriterier

 • Priset kan avse såväl byggnader, offentliga rum, bebyggelsestrukturer eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården och kommunens uttryck. Det kan även omfatta nyskapade objekt och präglas alltid av en omsorgsfull hantering av objektet.
 • Priset utdelas årligen. Utdelningstvång föreligger inte.
 • Byggnadspriset består av en skylt med texten ”Klippans kommuns Byggnadspris 20xx”. Skylten sätts lämpligen upp på den prisade byggnaden eller platsen.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun via e-post: kultur.fritid@klippan.se

Priset Årets Eldsjäl ges till en person som har engagerat sig ideellt och haft stor betydelse för utvecklingen av eller verksamhet i Klippans kommun. Priset kan också ges till en person som, genom stort ideellt engagemang, lyckats skapa uppmärksamhet i en fråga av stort allmänintresse inom kultur- och fritidsområdet i Klippans kommun.
Priset kan också ges till en person som gjort en tapper eller avgörande insats för att hjälpa andra, som en medmänniska i nöd eller att motverka intolerans, öka jämlikhet, motverka diskriminering eller annat som kan härledas som en hjälteinsats. Det är en modig person som stått för stabilitet, positivitet och medmänsklighet.

Kriterier

 • Vem som helst kan nominera någon till priset Årets Eldsjäl, men inte ansöka om det själv.
 • Priset utdelas till en enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Årets Eldsjäl består av ett stipendium om 5 000 kr och ett diplom.
 • Pristagaren hedras även genom en plakett placerad på Sågen-Mötesplats för kultur i Klippan.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun via e-post: kultur.fritid@klippan.se

Klippans kommuns Föreningsledarpris delas ut till en föreningsledare som utfört en värdefull och uppskattad insats inom det ideella föreningslivet i Klippans kommun. Syftet med Föreningsledarpriset är att stödja och uppmuntra förtjänstfullt föreningsarbete, företrädesvis inom tillgänglighet och jämställdhet, och med medvetet arbete kring social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kriterier

 • Priset utdelas till en enskild person som är bosatt eller verksam i Klippans kommun.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Priset kan endast delas ut en gång till samma person, undantag om föreningsledaren är verksam i flera föreningar.
 • Föreningsledarpriset består av ett stipendium om 10 000 kronor och ett diplom. 5 000 kronor av prispengarna tillfaller den enskilde ledaren och resterande 5 000 kronor tillfaller ledarens förening som ska använda dessa pengar enligt pristagarens vilja.
 • Pristagaren hedras genom en plakett placerad på Sågen-Möjligheternas hus i Klippan.

Vid frågor kontakta oss på e-post: kultur.fritid@klippan.se

Årets Förening delas ut till en initiativrik och driftig förening som målinriktat fokuserar på att ge fortsatt stimulans för en vidare god verksamhet som på ett öppet och medskapande sätt arbetar för en stark gemenskap. Priset är ett stöd och en uppmuntran till den föreningen som under året på ett tydligt sätt arbetar för att stärka gemenskapen under demokratiska former, främjar tillgänglighet och har såväl ett stort engagemang och en god breddverksamhet.

Kriterier

 • Priset utdelas till en förening med verksamhet i Klippans kommun.
 • Föreningen som får priset har:
  - skapat engagemang och mervärde för lokalsamhället på ett framgångsrikt sätt
  - gjort stora positiva förbättringar i sin verksamhet, organisation eller på sin anläggning.
  - en stark föreningskänsla och samhörighet
  - god ledarvård och utbildning är något man investerar i
  - ambitionen att växa och har en positiv medlemsutveckling, där den demokratiska värdegrunden och hållbarhetsengagemanget är stort och väl förankrat i alla led
 • Pristagaren utses av Kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag skall åtföljas av skriftlig motivering.
 • Priset delas ut årligen. Utdelningstvång finns ej.
 • Priset består av ett stipendium om 10 000 kr, plakett och ett diplom. Prissumman är till för vidareutveckling inom föreningens område.
 • Föreningen hedras genom en plakett placerad på Sågen-Möjligheternas hus i Klippan.

Allmänheten och Kultur- och fritidsnämnens ledamöter har rätt att föreslå en kandidat till priset.

Vid frågor kontakta Klippans kommun via e-post: kultur.fritid@klippan.se

Priserna för år 2022 och 2023 delades ut på kommunfullmäktigemötet den 18 december 2023. Varmt grattis till alla pristagare!

Kulturpris 2022 - Pehr Erlandsson
Motivering: Pehr Erlandsson får priset dels för sin bok Bollklubben Rönne: en brukshistoria, som kom ut 2021, och som behandlar föreningens framväxt i miljön på Pappersbruket. Pehr får även priset för sitt idoga arbete med att textsätta Klippanfotografernas historiska bilder. Han sätter in dem i ett större sammanhang för allmänheten vilket ger bilderna ett fördjupat värde.

Föreningsledarpris 2022 - Sebastian Nilsson
Motivering:
Sebastian Nilsson är medlem i FUB Klippan/Åstorp sedan många år tillbaka. Han började i verksamheten som 10-åring och har genom sitt fantastiska engagemang och sitt naturliga ledarskap idag ansvaret för FUB Klippan/Åstorps ungdomsverksamhet. Sebastian har en unik förmåga att motivera och se alla deltagare och han har som ungdomsledare blivit en mycket god förebild. Sebastian har genom sitt fina arbete även blivit uppmärksammad inom FUB Skåne där flera föreningar nu breddar sin verksamhet och satsar på barn och unga med FUB Klippan/Åstorp som förebild.

Kulturpris 2023 - Anna-Karin Liljedahl och Lars Göransson
Anna-Karin Liljedahl och Lars Göransson tilldelas Kulturpriset 2023 för sitt stora engagemang och för sin kreativitet att möjliggöra kulturupplevelser för en bred publik. Paret ligger bakom Norrehus som gett Klippan en mötesplats där kultur och musik förenas med god mat i en idérik och trivsam miljö. Norrehus är Klippans egen livescen för kvalitetsmusik från Sverige, världen och inte minst lokala musiker som förgyller Klippans kulturliv. Anna-Karin och Lars vet hur man tar tillvara på gamla lokala språkuttryck och har inte minst uppfunnit Klippanbakelsen samt firandet av "Fjarde i fjarde".

Föreningsledarpris 2023 - Karin Fransson
Motivering:
Karin Fransson är med sitt stora engagemang och hjärta den som håller glöden levande i Klippans Scoutkår. Hon ger barnen och ungdomarna en meningsfull fritid och fristad där de får växa som individer. Karins motto, även i de tuffaste av perioder, är ”jag gör det för barnen!”. Hennes brinnande engagemang lyfter och inspirerar övriga ledare till att leda i samma anda. Med hennes inställning är ingenting omöjligt.

Årets Eldsjäl 2023 - Fenix Raihle Dufva
Motivering: Fenix Raihle Dufva tilldelas Årets Eldsjäl för hennes fantastiska arbete med att göra något för de yngre barnen i Ljungbyhed. Hon har startat mötesplatsen ”Minstingarna" där små barn får komma och leka och deras föräldrar träffas. Med mycket pedagogik och ännu mer värme och öppenhet försöker Fenix engagera alla. Hon brinner för att ordna event främst i sitt närområde, och kan hon då få med lite dinosaurier så är det en bonus. Fenix har på kort tid blivit en lokal förebild som engagerar och inkluderar alla och är en lysande Eldsjäl.

Årets Förening 2023 - Vedby/Rönne IF
Motivering:
Vedby/Rönne IF har med små medel och massor av ideell verksamhet skapat något som få andra fotbollsklubbar lyckats med. Gemenskapen, det starka fokuset på barnen och att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt är orsaken till framgångarna. Föreningens ungdomsverksamhet har under de senaste åren mer än dubblats och de satsar på bredden. Entusiasm, ledarskap, tillhörighet och gemenskap är Vedby/Rönnes framgångsrecept.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024