Gå till innehåll

Information för partier

Här finns information för partier som deltar i val till Europaparlamentet.

För att det ska vara lätt för väljaren att orientera sig bland valsedlarna ska valsedlarna ställas upp på samma sätt på alla röstmottagningsställen. Valnämnden har beslutat om ordningen av valsedlar i valsedelställen.

Vid val till Europaparlamentet 2024 ska valsedlarna placeras i bokstavsordning i lodräta rader, det vill säga uppifrån och ner efter den partibeteckning som partiet anmält. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället.

Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som placerar valsedlarna i valsedelsställen.

Enligt vallagen ansvarar partierna för att tillhandahålla valsedlar till kommunens röstmottagningsställen.

För att underlätta hanteringen erbjuder Klippans kommun central distribution av valsedlar, vilket innebär att partierna skickar eller lämnar in sina valsedlar till kommunhuset.

Valnämnden ansvarar sedan för att valsedlarna från varje parti finns tillgängliga på samtliga av kommunens beslutade röstmottagningsställen under förtidsröstningen och på valdagen.

Valsedlarna ska vara framme och ankomststämplade till kommunhuset senast den 10 maj för att bli utlagda av kommunen. Valsedlar som inkommer efter den 10 maj kommer inte bli utlagda centralt, utan dessa behöver partierna själva köra ut till respektive röstmottagningsställe.

Om valsedlarna för övriga partier tar slut under förtidsröstningsperioden samt valdagen, är det dock respektive övriga partiers ansvar att säkerställa att det finns tillräckligt med valsedlar i röstnings- och vallokalerna.

Det är de partier som har anmält deltagande till valet 2024 hos Valmyndigheten som kan skicka in valsedlar.

Valsedlarna skickas till:
Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12
264 80 Klippan

Röstmottagarna i röstningslokalerna ska kontrollera att partier som själva distribuerar valsedlar till lokalerna, har anmält deltagande i det aktuella valet. Om partiet anmält deltagande ska valsedlarna tas emot och placeras i valsedelsställen.

Valnämnden har beslutat att sätta upp skyltar som är avsedda för valaffischering. Skyltarna sätts upp den 8 maj och tas ner den 10 juni. Det är endast partier som är representerade i Klippans kommuns kommunfullmäktige och som deltar i valet till Europaparlamentet som får affischera på dessa skyltar. Partiernas placering på skyltarna kommer lottas av valkansliet. Partierna måste ansöka om tillstånd för affischering hos Polismyndigheten.

Skyltarnas placering:

  • Klippan: Åbyplan och Kapellet
  • Ljungbyhed: Rundelsgatan
  • Östra Ljungby: Eriks lanthandel

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024