Gå till innehåll

Om du hoppar av eller inte går gymnasiet

Klippans kommun erbjuder stöd och vägledning för dig som är under 20 år och inte studerar på gymnasieskola.

Klippans kommun erbjuder stöd till dig som hoppat av eller inte går på gymnasiet. Genom stöd, vägledning och aktiviteter lär du dig mer om bland annat hur det fungerar när man söker jobb och hur man får ekonomin att gå ihop.

Navigatorcentrum - kommunala aktivitetsansvaret

Navigatorcentrum är till för dig som har gått färdigt grundskolan men som inte studerar eller arbetar. Vi finns också till för dig som har funderingar på att hoppa av dina gymnasiestudier. Till oss kan du vända dig om du har frågor kring studier, arbete, praktik eller inte vet vilka kontakter du kan ta med myndigheter och andra personer. Vi erbjuder dig stöd och vägledning. Tillsammans hittar vi motivation för dig att ta nästa steg i livet!

Det är helt frivilligt att delta i våra aktiviteter, men gör du det vill vi att arbetet bygger på en aktiv medverkan från dig tillsammans med oss.

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig


Har du betyg från gymnasiet? * (obligatorisk)
Har du betyg från gymnasiet?Vad gör du just nu? (Du kan kryssa mer än ett alternativ)
Vad gör du just nu? (Du kan kryssa mer än ett alternativ)

Hantering av personuppgifter * (obligatorisk)
Hantering av personuppgifter

Sveriges kommuner har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte har fyllt 20 år. Här i Klippans kommun är det Navigatorcentrum som har hand om aktivitetssansvaret. Det innebär att vi ska erbjuda dig som har gått färdigt grundskolan, inte har fyllt 20 år och inte har slutfört en gymnasial utbildning, det stöd och den hjälp som du har rätt till.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024