Gå till innehåll

Bygga, bo och miljö

Kommunen ansvarar för miljön och ska se till att
soporna blir hämtade och tas om hand på rätt sätt.

Kommunen har ansvar för att det finns bostäder.
Kommunen planerar var det blir bäst att bygga nya
hus och lägenheter.

Om en person vill ändra något på sitt hus eller bygga
nytt så ska den berätta det för kommunen som ser till
att allt blir rätt och säkert.

Kommunen har ansvar för att alla i kommunen
har rent vatten att dricka och tvätta sig i.
Kommunen ser till att avloppet fungerar
och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen informerar om hur man skyddar sig mot
brand och hur man bäst sparar på energi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2023