Gå till innehåll

Kommun och politik

I en kommun är det politiker som styr.
Politiker är personer som har blivit folkvalda
att bestämma hur kommunens skattepengar
ska fördelas för att allt ska fungera.

Dessa styr kommunen

Under mandatperioden 2023–2026 styrs Klippans kommun av
Kristdemokraterna och Vår framtid Klippan tillsammans med
två moderater.

När politikerna har fattat ett beslut lämnas
frågan vidare till tjänstepersonerna i kommunen
som ser till att det som beslutats blir verklighet.
Tjänstepersonerna är den utbildade
personalen som jobbar i kommunen.

Kort sagt så bestämmer politikerna vad som ska göras och
tjänstepersonerna bestämmer hur det ska göras.

Kommunalråd och kommundirektör

Kommunalrådet är en politiker med uppgift att leda
den politiska styrelsen.
Kommunalrådet i Klippans kommun heter Anna Andresen.
Tillsammans med de andra politikerna beslutar
kommunalrådet om många olika typer av frågor.

Kommundirektören är en tjänsteperson med
Klippans kommun som arbetsgivare. Kommundirektörens
uppgift är att på bästa sätt leda kommunens arbete
för att förverkliga det som politikerna beslutat.
I Klippans kommun heter kommundirektören Tomas Rikse.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och kan liknas vid "kommunens riksdag".
Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år vid allmänna val,
samtidigt som val sker till riksdag och landsting.

Kommunfullmäktige fattar beslut i övergripande och
principiella frågor som till exempel mål och riktlinjer för
verksamheten, kommunens budget, kommunalskatt, taxor
och avgifter.

Kommunstyrelsen kan liknas vid "kommunens regering"
och är kommunens ledande politiska organ.
På uppdrag av kommunfullmäktige håller Kommunstyrelsen
samman hela den kommunala verksamheten och förbereder
alla frågor som ska behandlas av fullmäktige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 augusti 2023