Gå till innehåll

Detta jobbar kommunen med

I en kommun är det politiker som styr.
Politiker är personer som har blivit folkvalda
att bestämma hur kommunens skattepengar
ska fördelas för att allt ska fungera bra.

Kommunen ska se till att äldre, personer
med funktionsnedsättning och sjuka människor
får den hjälp, vård och stöd de behöver.

Kommunen har ansvar att det finns skolor och förskolor,
och att alla barn och ungdomar kan gå i skolan.
Undervisningen i skolan ska följa de regler som finns.

Kommunen ansvarar för miljön och ska se till att
soporna blir hämtade och tas om hand på rätt sätt.

Kommunen har ansvar för att det finns bostäder.

Kommunen ser till att det är rent på våra gator och vägar
och att det är fint i parkerna.

Kommunen har ansvar för att alla i kommunen
har rent vatten att dricka och tvätta sig i.
Kommunen har ansvar för att avloppet fungerar
och att vattnet från avloppet blir renat.

Kommunen ordnar badplatser och bibliotek.
Brandmännen i Räddningstjänsten hjälper till
att göra kommunen trygg och säker.

Kommunen har ansvar för att du kan resa
i kommunen med buss.

Kommunen har ansvar för kultur, idrott, fritid
och för ungdomars fritidsaktiviteter.

Kortfattat kan man säga att det här måste en kommun göra

 • Social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Skolgång för barn och ungdom
 • Vatten och avlopp
 • Lokal och regional trafik (samverkan)
 • Civilförsvar
 • Plan- och byggfrågor
 • Räddningstjänst
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • Bostadspolitik
 • Fritid, idrott, kultur, ungdom
 • Renhållning och avfallshantering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2023