Gå till innehåll

Aktivitet Förebygger

Två personer klädda i profilkläder med Aktivitet förebyggers logotyp. Till vänster syns verksamhetens logotyp, en hoppande tjej mot en lila bakgrund.

Aktivitet Förebygger är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sätts i fokus. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.

Under hösten 2023 kommer Aktivitet Förebygger (AF) starta ett pilotprojekt med några av grundskolorna i Klippans kommun. Tillsammans med ett antal föreningar kommer AF hålla i schemalagda organiserade aktiviteter där elever i årskurs 4 och 6 kommer att få prova olika idrottsaktiviteter som leds av föreningarna.

Lektionerna kombinerar AF med riktade insatser för att skapa en mer jämlik hälsa i samhället. Ledarskap, bemötande och förhållningssätt är avgörande för hur barn mår och utvecklas, därför genomsyras alla insatser av en stark tro på alla barn.

Genom AF får barnen i Klippans Kommun...

  • Ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i samtliga ämnen.
  • Glädje och gemenskap, vilka är viktiga faktorer för god hälsa.
  • Bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket minskar riskerna för att hamna i någon form av ohälsa senare i livet.
  • Ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att barnen börjar med aktiviteter på fritiden.

Ledarskap

Ledare och samordnare inom Aktivitet Förebygger (AF) har ett gemensamt ansvar för att alla barn ska få samma chans till individuell utveckling, både inom skola och föreningsverksamhet. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för barnens välmående och utveckling.

Ett bra ledarskap förbättrar barnens hälsa, vilket leder till bättre resultat och ökad måluppfyllelse. Klippans Kommun utbildar alla AF-ledare så att vi får en gemensam syn på ledarskap.

AF arbetar med metoder som inkluderar samtliga elever och tillgodoser deras behov av att bli sedda. Ett optimalt inlärningsklimat skapas genom att alla känner trygghet i gruppen och på så vis motverkas utanförskap.

Kontakta Aktivitet Förebygger

Du når lättast personalen på aktivitet förebygger genom att skicka ett mejl till: aktivitetforebygger@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2023