Gå till innehåll

Adress- & namnsättning

I de större tätorterna inom detaljplanen namnsätts alla gator. I områden utanför detaljplanen använder vi bynamnet med ett nummer efter.

Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om gatunamn i Klippans kommun. Namnen har en anknytning till platsen eller är unika och enkla att hitta.

Beslut om införande av vägnamn/nummer på landsbygden, där nu byanamnet med ett nummer efter används, fattas av Kommunstyrelsen.

En adress ingår i ett system som ska underlätta för oss att komma fram till en plats så fort som möjligt.

Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress.

Adressättningens system i vår kommun är att vi har gatunamn i alla större tätorter med en numrering som kommer i följd. Adressnumreringen utgår från tätortens centrum. Jämna nummer sätts på höger sida och udda på den vänstra sidan. På landsbygden har vi bynamn med ett nummer eftersom de inte kommer i samma ordning.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om alla nya namn. Namnsättning sker då nya kvarter, gator och parker ska skapas. Namnsättning kan också ske om en väg delas eller önskemål från allmänheten kommer in.

Fastighetsägaren numrerar lägenheterna och sätter upp en nummerskylt utanför din dörr.

Det är enligt lag fastighetsägarens skyldighet att informera om lägenheternas nummer i det nationella lägenhetsregistret och att sätta upp dem i byggnaden. Numren ska vara permanent uppsatta och synas tydligt.

Som fastighetsägare till ett flerfamiljshus är det din skyldighet att informera om lägenheternas nummer i det nationella lägenhetsregistret och att sätta upp dem i byggnaden. Numren ska vara permanent uppsatta och synas tydligt.

Det nationella lägenhetsregistret är upprättat av Lantmäteriet och sköts av kommunerna, som uppdaterar alla uppgifter.

Kommunen för lägenhetsregister och ger dig den information du behöver för att sätta nummer på dina lägenheter och vet vilka uppgifter du ska lämna om lägenheter.

Som fastighetsägare ska du:

  • Sätta ett nummer på lägenheten
  • Meddela den boende om vilket nummer lägenheten har
  • Se till så att numret står på en skylt på eller bredvid dörren in till lägenheten
  • Meddela kommunen om vilket nummer lägenheten har och lämna information om lägenheten

Lägenhetsnummer: På adresser där det finns flera bostäder ska varje bostad ges ett unikt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet. Finns bara en lägenhet på adressen ska lägenheten inte ha något lägenhetsnummer.

Bostadsarea: Bostadsarean är bostadens storlek i kvadratmeter. Den är allmänhet lika med den avgifts- eller hyresgrundande area som anges på kontrakt eller motsvarande upplåtelsehandling.

Antal rum: Med ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller hygienutrymme. Som rum räknas inte heller matrum i anslutning till kokvrå om matrummet tillsammans med kokvrån angivits som kök.

  • Kökstyp - Kök: Ett utrymme som är avsett för matlagning och har en golvyta på minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus.
  • Kökstyp - Kokvrå: Ett utrymme avsett för matlagning som har en golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat), men så stort att en person kan vistas däri. Om utrymmet för matlagning har en golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus.
  • Kök och kokvrå förekommer med öppet rumssamband (öppen planlösning) med till exempel vardagsrum. Här ska både köksutrymmet och rummet anges. Om den sammanlagda köksbänklängden är två meter eller mer exklusive spis, anges köksutrymmet som kök. Om den är mindre än två meter anges utrymmet som kokvrå.
  • Kokskåp. Inredning avsedd för matlagning, med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp. Så kallad trinett är ett exempel på kokskåp.

Lägenhetskategori: Anger om bostaden är en ordinär bostad eller specialbostad. En specialbostad kan exempelvis vara en studentbostad eller en bostad avsedd för äldre eller funktionshindrade.

Alla Klippans kommuns fastighetsägare ska lämna bostadsuppgifter till ett lägenhetsregister. Det görs via e-tjänst. Klippans kommun ser sedan till att hålla registret uppdaterat och aktuellt.

Lägenhetsregistret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Ägare till småhus som villor och radhus berörs inte eftersom uppgifter för deras bostäder hämtas från det redan befintliga fastighetsregistret.

Fastighetsägare som behöver en förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta Lantmäteriet. Kontaktuppgifter hittar du på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024