Gå till innehåll

Översiktsplan och detaljplaner

Klippans kommuns detaljplaner och översiktsplan bestämmer hur den fysiska miljön i vår kommun ska se ut och utvecklas samt hur marken i vår kommun ska användas.

Genom detalj- och översiktsplan får de som är intresserade och/eller berörda insyn och inflytande. Planerna ger också oss i kommunen ett underlag att utgå ifrån när vi fattar beslut om den fysiska utvecklingen.

Planerna gör en samlade bedömning om hur vi ska använda mark och vattnet i kommunen. Detta ger ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden.

Frågor?

Har du frågor om Klippans kommuns detaljplaner eller översiktsplan är du välkommen att kontakta Klippans kommuns kundtjänst.

Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 november 2023