Gå till innehåll

Sammanträdestider

Välkommen att besöka något av kommunfullmäktiges offentliga möten, de är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträden är som regel förlagda till Musikskolans nya lokaler, Storgatan 9, Klippan (intill konsthallen och Klippans bibliotek).

Kommunfullmäktige

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 19.00.

Jan
Feb
Mars
April
Maj
JuniAugSep
Okt
Nov
Dec
2428282523272926242819 (kl 18.00)

Kommunstyrelsen

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 17.00:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
AugSep
Okt
Nov
Dec
1222
64817752
30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 13.30:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
19991311151714
1297

Kommunstyrelsens arbetsutskott - tema

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 13.30:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
SepOkt
Nov
Dec
-
16232025
-
-
282616-

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 17.30:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
25
-
1 och 29
26
31
21
23
27
18
29
20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på torsdagar klockan 14.00:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
13
17
17
13
(onsdag)
199
11
15
6
17
8


10
heldag

13
heldag


Kultur - och fritidsnämnden

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.30:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
26
23
23
27
-
1524
21
26
23
14

Plan- och byggnämnden

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 15.00:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
24
21
21
25
23
20
22
26
24
21
19
(13.00)

Plan- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 13.00:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
10
7
7
49
7
(tisdag)
8
12
10
7
5

Revisionen

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 13.30:

Jan
FebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
17
14
21
11
23
20
22
19
10
14/15
(mån/tis)
12

Socialnämnden

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.00:

Jan
FebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
26
2323
27
25
22
31
28
26
23
14

Sociala utskottet

Sammanträder på följande datum torsdagar klockan 13.30:

Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
20
103 och 2414
52 och 23
7
18
8 och 2920
10
8

Gemensam Räddningsnämnd

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 13.30:

JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
17 (tisdag)
-
19
-
21
-
6
18
-
14
(onsdag)

Funktionshinderråd

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.00:

JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
-
9
-
-
15
-
14
-
-
7

Pensionärsråd

Sammanträder följande datum på fredagar klockan 10.00:

JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
-
11
-
-
10
-
1
14
-
9

Brottsförebyggande rådet

Sammanträder följande datum på torsdagar klockan 13.00:

JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
-
17
-
19-
-
22
-
-
1

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 september 2022