Gå till innehåll

Sammanträdestider

Välkommen att besöka något av kommunfullmäktiges offentliga möten, de är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktiges sammanträden är som regel förlagda till Musikskolans nya lokaler, Storgatan 9, Klippan (intill konsthallen och Klippans bibliotek).

Kommunfullmäktige

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 19.00:

Datum för kommunfullfmäktiges sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
JuniAugSep
Okt
Nov
Dec
2327272422262825232718 (klockan 18.00)

Kommunstyrelsen

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 17.00:

Datum för kommunstyrelsens sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
AugSep
Okt
Nov
Dec
1188
53716648
6

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 13.30:

Datum för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2515151210141613
111513

-

22

22

19

24

-

-

27

25

22

-

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 17.30:

Datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
4 (onsdag)
28
28
25
30
20
22
26
2428
19

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på torsdagar klockan 13.00:

Datum för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
1216
16
1317 (onsdag)810
14
1216
7
24 (heldag)----------

Kultur - och fritidsnämnden

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.30:

Datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
26 (torsdag)
22
22
27 (torsdag)
-
1423
20
26 (torsdag)
22
13

Plan- och byggnämnden

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 15.00:

Datum för plan- och byggnämndens sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
5 (torsdag)20
20
1722
1921
18
1620
18
(13.00)
30----------

Plan- och byggnämndens arbetsutskott

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 13.00:

Datum för plan- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
166638574264

Revisionen

Sammanträder följande datum på måndagar klockan 13.30:

Datum för revisionens sammanträden.
Jan
FebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
2313
13-15121418
16
13 (heldag)
11
---------14 (heldag/tisdag)-

Socialnämnden

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.00:

Datum för socialnämndens sammanträden.
Jan
FebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
2 (måndag)-126
31
21
30
27
25
29
20

25

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociala utskottet

Sammanträder på följande datum torsdagar klockan 13.30:

Datum för sociala utskottets sammanträden.
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

19

9

2

13

4

15

6

17

7

19

9

7

-

-

23

-

25

-

-

-

28

-

-

-

Gemensam Räddningsnämnd

Sammanträder följande datum på tisdagar klockan 13.30:

Datum för gemensamma räddningsnämndens sammanträden.
JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
14
-
11
-
13
-

19

-

14

-

Brottsförebyggande rådet

Sammanträder följande datum på torsdagar klockan 13.00:

Datum för brottförebyggande rådets sammanträden.
JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
-
16
-
11-
-

-

5-

14

Funktionshinderråd

Sammanträder följande datum på onsdagar klockan 18.00:

Datum för funktionshinderrådets sammanträden.
JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
-
8
-
-
14
-
13
-
-

6

Pensionärsråd

Sammanträder följande datum på fredagar klockan 10.00:

Datum för pensionärsrådets sammanträden.
JanFebMars
April
Maj
Juni
AugSepOktNovDec
-
-
10
-
-
9-
-13
-
8

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023