Webb-TV från fullmäktige

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i April

Datum och tid: 25 april klockan 19.00.
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7 i Klippan.

Ärenden:

 1. Val av justeringsperson
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Redovisning av trygghetsmätningen - Kommunpolis Alexandra Norén, kl. 19.00
 4. Årsredovisning 2021 2022/71 - Jan Enberg och Love Hetz, kl 19.20
 5. Revisionsberättelse och granskningsrapport 2021 för Klippans kommun samt prövning av ansvarsfrihet 2022/71 - Revisorerna kl. 19.40
 6. Kompletteringsbudget 2022 2021/329
 7. Samgående mellan Energikontoret Skåne och Energikontoret Sydost 2022/87
 8. Program för uppföljning av verksamheter som utförs av privata utförare 2022/84
 9. Svar på motion från Johan Bengtsson (MP) styrdokument för strategier 2021/628
 10. Interpellation från Jonas Luckmann (SD) om riktlinjer för förmånsbil 2022/148
 11. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 2022/96
 12. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2022/100
 13. Avsägelse från Helen Viebke (M) av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval 2022/149
 14. Delgivningsärende

För att läsa hela kallelsen går du till Kallelser och protokoll - Klippans kommunlänk till annan webbplats.

Tonny Svensson
Ordförande

Tidigare sändningar