Webb-TV från fullmäktige

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunfullmäktige i oktober

Datum och tid: Måndag 2021–10–25, klockan 19.00.
Plats: Regnbågen, Östra Teatergatan 7, Klippan

Ärenden

1. Val av justeringsperson
2. Fatställelse av föredragningslista
3. Delårsrapport för Klippans kommun per 2021-08-31
4. Granskning av Delårsrapport per 2021-08-31
5. Anna Karin Johanssons (M) avsägelse av uppdrag som ersättare i Socialnämnden
6. Fyllnadsval av revisor efter Hans Emanuelsson (S)
7. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Jelinek (SD)
8. Alexander Lindahl (L) avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt som nämndeman i Tingsrätten
9. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Johan Bengtsson (MP) gällande instans för beslut av hållbarhetsstrategin
10. Kommunikationspolicy för Klippans kommun
11. Brandskyddspolicy
12. Rese- och mötespolicy med tillhörande riktlinje
13. Förslag till marköverlåtelseavtal mellan Klippans kommun och Nårab avseende fastigheterna Brännaren 13 och del av Klippan 3:4
14. Sammanträdesplan 2022
15. Rapportering av ej verkställda beslut inom SoL och LSS
16. Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
17. Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Tonny Svensson
Ordförande

Tidigare sändningar

Ta del av våra tidigare sammanträden. Här hittar du spellistor på Youtube med alla våra sändningar samlade.

Kommunfullmäktige 2021länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2020länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2019länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2018länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2017länk till annan webbplats

Kommunfullmäkige 2016länk till annan webbplats

Kommunfullmäktige 2015länk till annan webbplats