Gå till innehåll

Hyres- och ordningsregler fritidsanläggningar

För dig som hyr fritidsanläggningar i Klippans kommun finns regler att följa för allas trevnad och säkerhet.

 • Brickan/taggen får inte överlåtas till annan person
 • Använd endast skor och material som är för inomhusbruk
 • Idrottsmateriel i öppna utrymmen får användas, och ska ställas tillbaka på anvisad plats
 • Rökning, alkohol och droger är förbjudet i anläggningarna
 • Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön får ej tas med in i anläggningarna eller i omklädningsrummen
 • Djur är inte välkomna i våra lokaler
 • Den som hyr ansvarar för alla som vistas i lokalen, därför ska låsta dörrar ej ställas upp
 • Anmäl skador på lokalen till kultur.fritid@klippan.se
 • Användning av lokaler sker helt på egen risk och ansvar, bortkomna värdesaker och tillhörigheter ersätts inte

Ändras dina planer efter att du har bokat en lokal eller anläggning så att du inte ska använda den, så måste du avboka din tid. Annars kommer du att debiteras för hyreskostnaden.
Avbokning av bokad lokal och anläggning ska göras senast dagen innan aktuell bokad tid.

Du som hyr lokal har skyldighet att ha kännedom om vad man gör vid brand och brandlarm, och lokalisera utrymningsplan, nödutgångar och brandposter.

Åtgärder vid brand eller brandlarm

 • Utrym byggnaden så snabbt som möjligt, följ nödutgångsskyltar och gällande Utrymningsplan.
 • Hjälp skadade ut.
 • Hyresgäst ansvarar för att alla deltagare kommer ut.
 • Larma brandkår 112.
 • Om möjligt släck branden.
 • Möt brandkåren och avrapportera om någon saknas.

 • Se till att inga obehöriga är kvar i lokalen och att alla dörrar är låsta, ljuset släckt, vattenkranar stängda
 • Ansvarig ledare ser till att ordningen upprätthålls i omklädningsrummen
 • Ansvarig ledare ser till att det inte finns skräp och dryck på golv och eventuell läktare

Larmet aktiveras i idrottshallen 20 minuter efter avslutad bokning för träning (om inte lokalen är bokad i direkt anslutning efter) och 30 minuter efter arrangemang eller match. Om larm utlöses ppå grund av att åpersoner är kvar i hallen blir ni
debiterad för utryckningskostnaden.

Städtjänst kan köpas in för den som så önskar. Anmälan om städhjälp skickas till Ingrid Björkqvist på e-post: ingrid.bjorkqvist@klippan.se senast två veckor innan er bokning.

Väljer ni att inte boka extra städtjänst ansvarar ni för att lämna lokalen så som ni tog emot den. Sköts ej städningen blir ni debiterade för extrastädning.

Om lokalen inte är i godkänt skick när ni kommer dit meddela oss direkt på e-post: kultur.fritid@klippan.se.

Om reglerna inte följs kan debitering för städ ske i efterhand, och vid upprepade tillfällen av misskötsel har vi en ”åtgärdstrappa” som sätts in om inte dialog ger önskad effekt.

 • Steg ett: skriftlig varning till föreningen om inte bättring sker.
 • Steg två: att aktuell ledare blir avstängd från lokaler och anläggningar.
 • Steg tre: att hela föreningen blir avstängd från lokaler och anläggningar.

Beslut om eventuell avstängning och tidsperiod beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2023