Gå till innehåll

Rapportera otrygga platser

Klippans kommun arbetar hela tiden med att öka tryggheten i vår kommun. Vi genomför trygghetsvandringar i olika områden och samlar in synpunkter från allmänheten för att Klippans kommun ska vara en trygg plats att växa upp, leva och verka på.

Här kan du skicka in platser som känns otrygga och beskriva vad det är som känns otryggt. Du kan också ge förslag på vad du tror hade kunnat hjälpa till att öka tryggheten på platsen. Vi tar emot dina synpunkter och skickar dem till berörd förvaltning som tar frågan vidare.


Till exempel ett område eller en adress.

Berätta vad som gör att du upplever att platsen känns otrygg.

Till exempel bättre belysning, röja buskage, bredare gångväg eller ta bort nedskräpning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2023