Gå till innehåll

Tillstånd och andra praktiska frågor

I Skåne finns flera samarbeten för att underlätta för dig som arbetar med film. Filmproduktion i Nordvästra Skåne är ett av dessa samarbeten.

Film i Skåne - Southern Sweden Film Commission

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för film, vars uppdrag är att främja filmverksamhet i Skåne samt att öka tillväxten i Skåne genom filmproduktion.
Southern Sweden Film Commission Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger bland annat stöd till locationscouter och platsletning.
Kontakta Mikael Svensson, filmkommissionär på Southern Sweden Film Commission, Film i Skåne: mikael@filmiskane.se

Sök tillstånd för filmning på offentlig plats

Ska du filma på offentlig plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse från Polisen. Gör ansökan i god tid i förväg men allra senast två veckor före planerad inspelningsstart. Polisen börjar handlägga ärendet efter att du betalt ansökningsavgiften och skickar ärendet till berörda nämnder och myndigheter. Det är en fördel att ta kontakt med staden innan du skickar ansökan för att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt när ärendet sedan kommer till oss.

Till ansökan bör du skicka med:

  • Datum, tider och plats för inspelningen, räkna in etablering och avveckling av platsen.
  • Beskrivning av inspelningen och vad som kommer hända på platsen
  • Karta eller skiss över inspelningsplatsen där placering av kamerautrustning, möblering, belysning och annat framgår.
  • Beskrivning och ritning över hur parkeringsytor och alla typer av trafikslag (till exempel cyklister, stadsbussar, gångtrafikanter, fordonstrafik) kommer att stoppas.

Ansök om tillstånd för användning av offentlig plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om inspelningen innehåller vapen, rån, pyroteknik, höga ljud eller annat som kan uppfattas som en verklig händelse behöver du kontakta Polisens ledningscentral i god tid innan inspelningen.

När Polisen har godkänt tillståndet får du en bekräftelse med alla villkor och därefter kan platsen iordningställas.

Spridningstillstånd för drönare

Om inspelningen innefattar filmning från luften kan du behöva söka spridningstillstånd från Lantmäteriet. Ett undantag är filmning på offentlig plats som bara visar platsen och inte omgivningarna runt omkring. På Lantmäteriets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller.

Spridningstillstånd hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024