Gå till innehåll

Brottsförebyggande arbete

Genom vårt brottsförebyggande arbete sprider vi kunskap och information om åtgärder som vi kan göra för att minska antalet brott i kommunen. Vi har även ett nära samarbete med vår kommunpolis för en säkrare och tryggare kommun. 

Det brottsförebyggande arbetet leds i Klippan av det brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Klippans brottsförebyggande råd har ett fokus på att hitta konkreta lösningar på frågor som rör trygghet och säkerhet i kommunen. Detta görs genom att ett problemområde definieras och lösningar arbetas fram.

Vi har hela tiden våra lokala resurser i åtanke och det är med dem som insatserna till störst del genomförs. BRÅ:s handlingsplan innehåller prioriterade, tidsbestämda och uppföljningsbara mål.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023