Gå till innehåll

Brottsförebyggande arbete

Genom vårt brottsförebyggande arbete sprider vi kunskap och information om åtgärder som vi kan göra för att minska antalet brott i kommunen. Vi har även ett nära samarbete med vår kommunpolis för en säkrare och tryggare kommun. 

Det brottsförebyggande arbetet leds i Klippan av det brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Klippans brottsförebyggande råd har ett fokus på att hitta konkreta lösningar på frågor som rör trygghet och säkerhet i kommunen. Detta görs genom att ett problemområde definieras och lösningar arbetas fram.

Vi har hela tiden våra lokala resurser i åtanke och det är med dem som insatserna till störst del genomförs. BRÅ:s handlingsplan innehåller prioriterade, tidsbestämda och uppföljningsbara mål.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen, att verka för att deras behov tillgodoses, att kunskap om deras situation sprids och i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder.
Brottsofferjouren Båstad Klippan Åstorp Ängelholm Örkelljunga är en del av en större nationell organisation. Besök deras hemsida engelholm.boj.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 mars 2024